Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Ero i kadija

Napomena: U Be"cu 1821., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

"Cuvao Ero kadijna goveda, pa imao i svoju jednu kravu, te i"sla s kadijinim govedima. Jedan put se dogodi, te se pobode kadijna krava s Erinom, pa Erina krava ubode kadijnu na mjesto. Onda Ero br"ze bolje otr"ci kadiji: ""Cestiti efendija! tvoja krava ubola moju kravu."

"Pa ko je kriv, more! je li je ko na'cerao?"

"Nije niko, nego se pobole same."

"E! vala, more! marvi nema suda."

Onda Ero: "Ama "cuje"s li ti, efendija! "sto ja ka"zem: moja krava ubola, tvoju kravu."

"A a! more! stani dok pogledam u 'citap;" pa se segne rukom, da dovati 'citap, a Ero te za ruku: "Ne 'ce"s, Bog i Bo"zja vjera! Kad nijesi gledao mojoj u 'citap, lje ne'ce"s ni tvojoj."