Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Djevojka, udovica i pu"stenica

Napomena: U Be"cu 1821., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Bio "covek neo"zenjen, pa ga jedni nudili djevojkom, drugi udovicom, tre'ci pu"stenicom. Sad on nije znao, koju 'ce uzeti; za"sto su po sebi sve tri bile dobre i lijepe; nego otide nekakom starcu, da ga pita: ili je bolje uzeti djevojku, ili udovicu, ili pu"stenicu; a starac mu ka"ze: "\Sinko! ja ti na to ne umijem ni"sta kazati, nego idi premudrome (t. j. Solomunu) on 'ce ti znati kazati, "sta je bolje; pa dodji poslije, da mi ka"ze"s, "sta ti je rekao." Onda "covek otide k Solomunovu dvoru. Kad dodje pred dvor, pitaju ga sluge, "sta 'ce, a on im ka"ze, da ide premudrome. Onda ga uzme jedan sluga, te ga uvede u dvor, pa pru"zi ruku na jedno dijete, koje bija"se uzjalo na "stap, pa tr"ci po dvoru. "Eno ono je premudri." "Covek se za"cudi, pa pomisli u sebi: ""Sta 'ce ono dijete meni znati kazati! Ali ve'c kad sam do"sao dovde, ajde da vidim, "sta 'ce re'ci!" Pa se onda uputi k Solomunu; a kad dodje k njemu, on stane lijepo sa svojim konjem, pa ga zapita, "sta 'ce, a "covek mu ka"ze sve redom "sta je i kako je. Onda mu premudri odgovori: "Ako uzme"s djevojku, ti zna"s; ako uzme"s udovicu, ona zna; ako li uzme"s pu"stenicu, "cuvaj se moga konja!" pa se onda okrene, i "coveka malo predre krajem "stapa preko nogu, i stane opet trkati po dvoru. Onda "covek pomisli u sebi: "Ba"s sam prava budala! ja mator "covek, pa sam do"sao djetetu, da me svjetuje, kako 'cu se "zeniti;" pa se vrati na trag, i otide onom starcu, da ga pita, kome ga je poslao po svjet! Kad dodje starcu, i vi"cu'ci na njega i srde'ci se ka"ze mu sve kako je pro"sao s premudrijem; onda mu starac re"ce: "E moj sinko! nije to premudri ni"sta onako rekao: ako uzme"s djevojku, ti zna"s, t.j. ona 'ce dr"zati, da ti sve zna"s bolje od nje, pa 'ce te slu"sati kakogodj ti o'ce"s; ako uzme"s udovicu, ona zna, t.j. ona je ve'c jednom bila "zena, pa sad misli sve da zna; zato ne'ce te 'ceti slu"sati, nego 'ce sve 'ceti da ti zapovijeda; ako li uzme"s pu"stenicu, "cuvaj se moga konja (pa tebe "stapom preko nogu), t.j. "cuvaj se da te ne o"ze"ze onako, kao "sto je i prvog mu"za o"zegla.