Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: La"z za opkladu

Napomena: U Be"cu 1821., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Poslao otac dijete u vodenicu, pa mu kazao, da ne melje nigdje u vodenici, dje nadje 'cosu. Kad dodje dijete u jednu vodenicu, a to u njoj sjedi 'coso: "Pomoz' Bog 'coso!"

"Bog ti pomogao sinko."

"Bili i ja mogao tu malo samljeti?"

"Bi, za"sto ne bi; evo 'ce se moje sad izamljeti, pa onda melji koliko ti drago."

Ali dijete pomisli, "sta mu je otac rekao, pa izidje na polje, i podje uz potok u drugu vodenicu. A 'coso br"ze bolje uzme malo "zita, pa otr"ci drugim putem prije djeteta, te i u onoj vodenici malo zaspe. Kad dijete dodje u drugu vodenicu, i vidi, da je i u njoj 'coso, a ono podje u tre'cu; a 'coso opet uzme malo "zita, pa otr"ci drugim putem prije djeteta i u tre'cu vodenicu, te zaspe; tako i u "cetvrtu. Kad se ve'c djetetu dosadi, onda pomisli u sebi: valja da je u svakoj vodenici 'coso; pa sprti svoju torbu s ledja i ostane, da melje s 'cosom. Kad se 'cosino izamelje, i dijete zaspe svoje, onda k 'coso re"ce: "Ajde, sinko! da umijesimo kola"c od tvoga bra"sna." Dijete jednako dr"zi u pameti, "sto mu je otac kazao, da ne melje u vodenici, dje nadje 'cosu; ali sad ve'c misli: "sto je tu je; pa re"ce 'cosi: "Ajde de." 'Coso ustane, pa razgrne djetinje bra"sno u mu"cnjaku, a djetetu re"ce, da donosi vodu u pregr"stima. Dijete stane donositi vodu, i 'coso po"cne pomalo zakuvavati; tako malo po malo dok se sve izamelje, i 'coso sve bra"sno zakuva, pa onda umijesi jednu veliku poga"cu, pa razgrnu vatru, te je zapre'cu da se pe"ce. Kad se poga"ca ispe"ce i izvade je iz vatre, pa prislone uza zid, onda 'coso re"ce djetetu: "\Zna"s, sinko! "sto je? Ovu poga"cu ako podijelimo, nema ni meni ni tebi, ve'c ajde da la"zemo, pa koji koga nadla"ze, onaj neka nosi svu poga"cu." Dijete pomisli u sebi: Ve'c se sad nema kuda, pa re"ce: "Ajde de! po"cni ti." Onda 'coso po"cne koje"sta lagati, ovamo, onamo, a kad se ve'c izla"ze i umori, onda mu dijete re"ce: "E moj 'coso! ako ti vi"se "sto ne zna"s, to je sve ni"sta; stani da ja tebi ka"zem jednu pravu istinu: Kad ja bija u mlado doba stari "covek, onda mi imadijasmo mnogo ko"snica, pa bi i ja svako jutro brojio, i sve bi "cele prebrojio, a ko"snica ne mogu. Kad jedno jutro prebrojim "cele, a to nema najboljega "celca; onda ja br"ze bolje osedlam pijevca, pa uzja"sem na njega, i podjem tra"ziti "celca. Kad do'ceram trag do mora, a to on oti"sao preko mora, a ja za njim tragom. Kad predjem preko mora, a to "covek uvatio moga "celca u ralicu, pa ore za sitnu proju. Ja povi"cem na njega: To je moj "celac, od kud tebi moj "celac? A "covek odgovori: Brate! ako je tvoj, eto ti ga. Pa mi da i "celca, i jo"s punu torbu proje od izora. Onda ja uprtim torbu s projom na ledja, a sedlo s pijevca prebacim na "celca, te "celca uzja"sem, a pijevca povedem u povodu, da se odmara. Kad budem preko mora, onda mi nekako pukne jedna uprta na torbi, te se sva proja prospe u more. Kad predjem preko mora, u tom stigne i no'c, a ja onda sja"sem s "celca, pa ga pustim da pase, a pijevca sve"zem kod sebe, pa mu metnem sijena, aja legnem spavati. Kad ujutru ustanem, a to vuci do"sli, te zaklali i izjeli moga "celca; le"zi med! po dolu do "clanka, a po brdu do koljena. Onda po"cnem misliti, u "sto 'cu pokupiti med. U tom padne mi na um, da imam jednu malu sjekiricu, pa je uzmem i zadjem u "sumu da ulovim kakvu zvjerku, da zgulim mje"sinu. Kad tamo, a to dvije srne ska"cu na jednoj nozi. Onda ja potegnem sjekiricom, te im prebijem onu nogu, pa i uvatim, te zgulim s nji tri mje"sine, i pokupim u nji sav med, pa pritovarim na pijevca, i odnesem ku'ci. Kad dodjem ku'ci, a to mi se rodio otac, pa mene po"slju Bogu po vodicu. Sad ja po"cnem misliti, kako 'cu se popeti na nebo, dok mi pade na um ono moje proso, "sto se prosulo u more. Kad tamo dodjem, a to ono palo na vla"zno mjesto, pa uzraslo do neba; te ja uz njega ajde na nebo. Kad se gore popnem, a to moja proja uzrela, pa je Bog po"znjeo i umjesio od nje ljeb, pa udrobio u vru'ce mlijeko, te jede. Nazovem mu ja: Pomoz' Bog! A on mi odgovori: Bog ti pomogao; i da mi vodicu. Kad se vratim natrag, a to mojom nesre'com udarila ki"sa, pa do"slo more i svu proju poplavilo i odnijelo! Sad se ja zabrinem, kako 'cu si'ci na zemlju! Dok mi padne na um, da mi je duga"cka kosa: kad stojim, do zemlje, kad sjednem, do u"siju, pa uzmem no"z, pa sve dlaku po dlaku odrezuj, pa navezuj. Kad stigne mrak, a ja onda zave"zem na dlaci jedan uzao, pa ostanem na njemu da preno'cim. Ali "sta 'cu sad bez vatre! kresivo sam imao, ali nema drva! U jedan put padne mi na um, da imam u zubunu jednu "siva'cu iglu, pa je izvadim, te iscijepam, pa navalim vatru i sit se ogrijem, pa legnem pored vatre spavati. Po"sto zaspim, a mojom nesre'com sko"ci varnica, te pregori dlaku, a ja strmoglav na zemlju, te propadnem do pojasa. Obrnem se tamo, amo, ne bili se kako izvadio, a kad vidim, da se neda, onda br"ze otr"cim ku'ci, te donesem motiku, te se otkopam, pa odnesem vodicu. Kad dodjem ku'ci, a to "zeteoci "zanju po polju. Prigrijala vru'cina, voljani Bo"ze! da pogore "zeteoci. Onda ja viknem: Kamo "sto ne dovedete ovdje onu na"su kobilu, "sto je dva dni duga, a do podne "siroka, a po ledjima joj vrbe porasle; neka na"cini lad po njivi. Br"ze bolje otr"ci moj otac, te dovede kobilu i "zeteoci lijepo stanu "zeti po ladu. A ja uzmem d"zban, pa odem na vodu. Kad tamo, a to se voda smrzla; onda ja skinem moju glavu, te njom probijem led, i zavatim vode. Kad donesem vodu "zeteocima, a oni povi"cu: Kamo ti glava? Ja se ma"sim rukom, a to nema glave; zaboravio je na vodi. Onda se br"ze bolje vratim natrag; kad tamo, a to lisica do"sla, pa vadi mozak iz moje glave, te jede; a ja polagano ajde, ajde, te se privu"cem blizu, pa potegnem lisicu nogom u stra"znjicu, a ona se upla"si, pa od straa pre.. e, a ispr.. e tefter; kad ga ja otvorim, a to u njemu pi"se: meni poga"ca, a 'cosi g.. . o." Onda dijete ustane, pa uzme poga"cu i otide ku'ci, a 'coso ostane gledaju'ci za njim.