Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Jak"si'ci ku"saju ljube
Napomena: Objavljena u Be"cu 1845., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Jak"si'ci ku"saju ljube

Piju vino dva Jak"si'ca mlada:
Jak"si'c Mitar i Jak"si'c Bogdane.
A kad su se ponapili vina,
Jak"si'c Bogdan Mitru besjedio:
"Jak"si'c Mitre, moj mio brajane!
"Dok mi, brate, skupa prebivasmo
"I majka nam dvori upravlja"se,
"Tad' se na"si dvori bijelje"se,
"I gosti nas "cesto pohodi"se,
"Pohodi"se Srijemski knezovi,
"I sam glavom Srpski car Stjepane;
"A kako se, brate, rastadosmo,
"I ljube nam dvori upravljaju,
"Tako na"si dvori potavnje"se,
"I gosti nas, brate, ostavi"se,
"Ne pohode Srijemski knezovi,
"Nit' sam glavom Srpski car Stjepane;
"Ta s koga je? da od Boga nadje!"
Jak"si'c Mitar bratu besjedio:
"Jak"si'c Bogdan, moj mio brajane!
"To je, brate, s tvoje vjerne ljube,
"\S Vukosave, da od Boga nadje!"
To Bogdanu vrlo mu"cno bilo,
Pak je Mitru tiho besjedio:
"Jak"si'c Mitre, moj mio brajane!
"Hodi, brate, da ku"samo ljube,
"Da vidimo, il' je s moje ljube,
"Il' je moje, il' je, brate, s tvoje."
"Sto reko"se, to i u"cini"se:
Otido"se Bogdanovu dvoru;
Bogdan ode k ljubi u timare,
Mitar osta dvoru na pend"zeru,
Da on slu"sa, "sto 'ce besjediti.
Jak"si'c Bogdan ljubi besjedio:
"Vukosava, moja vjerna ljubo!
"Ja bih tebi ne"sto besjedio,
"Ali ne znam, jeli tvoja volja!"
Ljuba njemu tiho odgovara:
"Gospodaru, Jak"si'cu Bogdane!
"Govor', du"so, "stogod ti je drago,
"Jo"s ti nisam volje pokvarila,
"A ni sad ti pokvariti ne 'cu."
Jak"si'c Bogdan ljubi besjedio:
"Vukosava, moja vjerna ljubo!
"Kralj Budimski svoga "zeni sina,
"Brata Mitra zove u svatove,
"Mitar i"ste konja i oru"zje,
"A i na"se Tursko odijelo,
"I on i"ste sedlo okovano;
"Ho'cu l' dati, moja du"so draga?"
Ljuba njemu tiho odgovara:
"Podaj, du"so, Jak"si'cu Bogdane!
"Podaj bratu konja i oru"zje,
"I podaj mu Tursko odijelo,
"Jo"s k otomu sedlo okovano;
"Ja 'cu dati tvoju abajliju,
""Sto sam tebi kod babajka vezla,
"Pak ti nisam za nju kazivala,
"Jer je nisam bila ispunila,
"A sad sam je ispunila zlatom,
"I da'cu mu djerdan ispod vrata,
"Jedan djerdan od "zutih dukata,
"A drugi je od b'jelog bisera,
"Plesti 'cu[77] mu konju usred grive,
"Neka di"ce kraljeve svatove."
Mitar slu"sa dvoru na pend"zeru,
"Sto govori gospodja sna"sica,
Od milina suze proljevao,
Pak odo"se do njegova dvora,
Bogdan slu"sa dvoru na pend"zeru,
"Sto 'ce Mitar s ljubom besjediti,
Mitar ide dvoru u timare,
Pak besjedi svojoj vjernoj ljubi:
"O Milice draga gospodjice!
"Ja bih tebi ne"sto besjedio,
"Ali ne znam, jeli tvoja volja!"
Ljuba njemu tiho odgovara:
"Govor', du"so, "stogod ti je drago."
Jak"si'c Mitar ljubi besjedio:
"O Milice, vjerna ljubo moja!
"Kralj Budimski svoga "zeni sina,
"Pak Bogdana zove u svatove,
"Bogdan i"ste konja i oru"zje,
"A i na"se Tursko odijelo,
"I on i"ste sedlo okovano;
"Ho'cu l' dati, moja du"so draga?"
Al' besjedi Milica gospodja:
"Kam' mu konji? poklali ih vuci!
"Kam' oru"zje? odneli ga Turci!
"Kam' od'jelo? ostalo mu pusto!"
Kad je Mitar r'je"ci razumijo,
Uvati je za grlo bijelo,
Kako ju je lako uvatio,
Obje o"ci na dvor isko"ci"se;
Al' prisko"ci Jak"si'cu Bogdane,
Te on Mitra za ruku uvati:
""Sto 'ce"s, Mitre? da od Boga nadje"s!
"Ti pogledaj tvoje sokoli'ce:
"Ti 'ce"s sebi bolju na'ci ljubu,
"Ali njima nikad ne 'ce"s majke;
"Ne krvavi tvoju Desnu ruku;
"A mi smo se ve'c rastali, brate!"

76) Ova je pjesma "stampana u /Satiru Reljkovi'ca,/ ali sam je ja
slu"sao i u narodu na"semu, osobito od jednoga mom"ceta iz U"zi"cke
nahije, od koga sam je ovako prepisao.

77) Mjesto /plesti 'cu u/ govoru bi se kazalo /ple"s'cu./