Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Opet dijoba Jak"si'ca
Napomena: Objavljena u Be"cu 1845., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Opet dijoba Jak"si'ca
(iz Crne gore)

Vino piju dva brata Jak"si'ca:
Jak"si'c Mitar i Jak"si'c "S'cepane;
A po"sto se napoji"se vina,
"S'cepanu je Mitar besjedio:
"Hajd', "S'cepane, u lov da idemo;
"Jesam ju"ce bio u planinu,
"Ranio sam plavoga jelena,
"Ne 'ce mo l' ga danas ufatiti."
No mu "S'cepan rije"c besjedio:
"Ja ne mogu hodit' planinama,
"Ljuto me je zaboljela glava."
Mitar sko"ci na noge lagane,
Pa on uze hrte i zagare,
Sam otide u lov u planinu.
A "S'cepanu ljuba besjedila:
""Cuje"s li me, dragi gospodaru!
"Odijeli Mitra brata svoga,
"Al' 'ce ti se zamaknuti ljuba
"O konopcu u tvoje dvorove"
"S'cepan njojzi rije"c besjedio'
"Mu"ci ljubo, sre'cu izgubila!
"\S kime 'cemo Mitra odijelit',
"Kad on nema ni sestre, ni majke,
"\Za ljubu mu ni pomena nije?"
Kad nave"ce nojca dolazila,
Ali Mitar iz planine dodje,
Njemu "S'cepan rije"c govorio:
"Hodi, Mitre, da se dijelimo."
Ciknu Mitar. kako zmija ljuta.
"A s kim 'ce"s me, brate, odijelit'?"
Druga njemu biti ne moga"se,
No se bra'ca sta"se dijeliti,
I najprije ovce dijeljahu:
"S'cepan uze prvojagnjenice,
Mitru daje stare o"cupane;
Pa stado"se dijeliti blago.
"S'cepan uze gro"se i dukate
I na golo krupne talijere,
Mitru daje pare i dinare,
Tu je Mitar rije"c govorio:
"Uzmi, brate, "cestiti ti bili'
"\Svakojako trgovac nijesam."
Kad stado"se dijelit' oru"zje
"S'cepan uze novo i svijetlo,
Mitru daje staro isprskalo,
Tu je Mitar rije"c govorio:
"Uzmi, brate, "cestito ti bilo'
"\Svakojako delija nijesam."
Od sva"sta mu daje dijo krivi.
Pa s' ondolen Mitar podignuo,
I najavi ovce o"cupane,
Povede ih Zvijezdi planini,
Tu Je Mitar "cardak napravio,
I tu staja za devet godinah,
Na hiljadu ovce ukrdio.
A "S'cepan je, Bog zna, opraznio,
Prazan sjedi, ni"sta ne imade,
Njemu vjerna ljuba govorila:
"O "S'cepane, dragi gospodaru!
"Jes' li "cuo, kako ljudji ka"zu:
"Ka' je Mitar ovce ukrdio?
"Hajde uzmi konja i oru"zje,
"I otidi Mitru na "cardaku,
"Pozovi ga u lov u planinu,
"Nek zapane Mitar na putove,
"Ti mu hajkni zvjerad iz planine,
"Na"zeni mu srne i jelene,
"Ne 'ce li ga jelen razbu"citi,
"Da ti bude pred ljudjma isprava,
"Pa njegove ti dojavi ovce,
"Ne bismo l' se od rdje oteli."
To je "S'cepan ljubu poslu"sao,
I otide zelenom planinom;
Kad se Mitru primaknuo blizu,
Ali Mitar u svijaru sviri,
U svijaru brata pomenuje.
Kad to za"cu Jak"si'cu "S'cepane,
On se javi Mitru bratu svome.
Sko"ci Mitar, poznade "S'cepana,
Ruke "sire, u lica se ljube,
I za bratsko pitaju se zdravlje,
Pa su onjen nojcu boravili.
A kad svanu i ogranu sunce,
Otido"se u lov u planinu,
"S'cepan hajka, a Mitar zapade,
Nagna njemu plavoga jelena;
No je Mitru dobra sre'ca bila,
Od njega je jelen uzbjegnuo,
Na "S'cepana brzo dolazio,
"S'cepan mu se na put u"cinio,
No ga jelen rogom dovatio,
Grdnu mu je ranu na"cinio,
Vide mu se crne utrobice,
Pade "S'cepan nasred druma puta;
K njemu brzo Mitar dosko"cio,
I pu"stio krvcu od obrazah,
Pa ga ba"ci na ple'ci "siroke,
Donese ga svojemu "cardaku,
Pa s ovacah salomi "caktare,
Brata ba"ci doru u ramena;
Njega 'cera, a najavi ovce,
A sve roni suze od obrazah,
Dokle dodje na svoje dvorove.
A izljeze "S'cepanova ljuba,
Da susrete gospodara svoga;
Kad djevera Mitra ugledala,
Od njega je glavu zanijela;
Unese ga Mitar u dvorove,
Pa nabavi od mora e'cima,
Svoga brata od ranah izvida.
Kad se "S'cepan na noge dignuo,
Mitru bratu rije"c govorio:
"Hodi, Mitre, da se osvetimo!"
Pa uvati vjerenicu ljubu,
Izvadi joj obje o"ci crne,
Pa joj dade tojagu u ruke,
Neka prosi, da se ljebom rani.