Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Dijoba Jak"si'ca
Napomena: Objavljena u Be"cu 1845., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Dijoba Jak"si'ca

Mjesec kara zvijezdu danicu:
"Dje si bila, zvijezdo danice?
"Dje si bila, dje si dangubila?
"Dangubila tri bijela dana?"
Danica se njemu odgovara:
"Ja sam bila, ja sam dangubila
"Vi"se b'jela grada Bijograda,
"Gledaju'ci "cuda velikoga,
"Dje dijele bra'ca o"cevinu,
"Jak"si'c Dmitar i Jak"si'c Bogdane[74].
"Lijepo se bra'ca pogodi"se,
"O"cevinu svoju pod'jeli"se:
"Dmitar uze zemlju Karavla"sku,
"Karavla"sku i Karabogdansku,
"I sav Banat do vode Dunava;
"Bogdan uze Srijem zemlju ravnu,
"\Srijem zemlju i ravno Posavlje,
"I Srbiju do U"zica grada;
"Dmitar uze donji kraj od grada
"I Neboj"su na Dunavu kulu;
"Bogdan uze gornji kraj od grada
"I Ru"zicu crkvu nasred grada[75].
"O malo se bra'ca zavadi"se,
"Da oko "sta, ve'ce ni oko "sta:
"Oko vrana konja i sokola:
"Dmitar i"ste konja starje"sinstvo,
"Vrana konja i siva sokola,
"Bogdan njemu ne da ni jednoga.
"Kad u jutru jutro osvanulo,
"Dmitar uzja vranca velikoga,
"I on uze sivoga sokola,
"Pak polazi u lov u planinu,
"A doziva ljubu Andjeliju;
""Andjelija, moja vjerna ljubo!
""Otruj meni mog brata Bogdana;
""Ako li ga otrovati ne 'ce"s,
""Ne "cekaj me u bijelu dvoru.""
"Kad to za"cu ljuba Andjelija,
"Ona sjede bri"zna, nevesela,
"\Sama misli, a sama govori:
"""Sto 'ce ova sinja kukavica!
""Da otrujem mojega djevera,
""Od Boga je velika grijota,
""A od ljudi pokor i sramota;
""Re'ci 'ce mi malo i veliko:
""Vidite li one nesretnice,
""Dje otrova svojega djevera;
""Ako li ga otrovati ne 'cu,
""Ne sm'jem vojna u dvoru "cekati." "
"\Sve mislila, na jedno smislila:
"Ona ode u podrume donje,
"Te uzima "ca"su molitvenu,
"\Sakovanu od suvoga zlata,
""Sto je ona od oca donela,
"Punu rujna nato"cila vina,
"Pak je nosi svojemu djeveru,
"Ljubi njega u skut i u ruku,
"I pred njim se do zemljice klanja:
""Na "cast tebi, moj mili djevere!
""Na "cast tebi i "ca"sa i vino,
""Pokloni mi konja i sokola." "
"Bogdanu se na to ra"zalilo,
"Pokloni joj konja i sokola.
"Dmitar lovi cijel dan po gori,
"I ne mo"ze ni"sta uloviti;
"Namjera ga pred ve"ce nanese
"Na zeleno u gori jezero,
"U jezeru utva zlatokrila,
"Pusti Dmitar sivoga sokola,
"Da uvati utvu zlatokrilu,
"Ona mu se ne da ni gledati,
"Nego "s"cepa sivoga sokola
"I slomi mu ono desno krilo.
"Kad to vidje Jak"si'c Dimitrije,
"Br"ze svla"ci gospodsko od'jelo,
"Pak zapliva u tiho jezero,
"Te izvadi sivoga sokola,
"Pa on pita sivoga sokola:
""Kako ti je, moj sivi sokole,
""Kako ti je bez krila tvojega?" "
"\Soko njemu piskom odgovara:
""Meni jeste bez krila mojega,
""Kao bratu jednom bez drugoga." "
"Tad' se Dmitar bje"se osjetio,
"'Ce 'ce ljuba brata otrovati,
"Pa on uzja vranca velikoga,
"Br"ze tr"ci gradu Bijogradu,
"Ne bi l' brata "ziva zatekao;
"Kad je bio na "Cekmek-'cupriju,
"Nagna vranca, da preko nje predje,
"Propado"se noge u 'cupriju,
"\Slomi vranac obje noge prve
"Kad se Dmitar vidje u nevolji,
"\Skide sedlo s vranca velikoga,
"Pak zavr"ze na buzdovan perni,
"Br"ze dodje gradu Bijogradu,
"Kako dodje, on ljubu doziva:
""Andjelija, moja vjerna ljubo'
""Da mi nisi brata otrovala?" "
"Andjelija njemu odgovara:
""Nijesam ti brata otrovala,
""Ve'ce sam te s bratom pomirila.""

74) Jedni i ovd\je pjevaju /Stjepana/ mjesto /Bogdana/.

75) Ta crkva i sad stoji u donjemu gradu, ali ne /slu"zi,/ nego
Turci dr"ze u njoj barut.