Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 20.

1. I videh andjela gde silazi s neba, koji ima"se klju"c od bezdana i verige velike u ruci svojoj.

<Otkr. 1:18>

2. I uhvati a"zdahu, staru zmiju, koja je djavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,

<2 Pet. 2:4> <Otkr. 12:7> <Otkr. 12:9>

3. I u bezdan baci je, i zatvori je, i zape"cati nad njom, da vi"se ne prela"s'cuje narode, dok se ne navr"si hiljadu godina; i potom valja da bude odre"sena na malo vremena.

<Dan. 6:17> <Mat. 24:24> <Otkr. 16:14>

4. I videh prestole, i sedjahu na njima, i dade im se sud, i du"se ise"cenih za svedo"canstvo Isusovo i za re"c Bo"ziju, koji se ne pokloni"se zveri ni ikoni njenoj, i ne primi"se "zig na "celima svojim i ruci svojoj; i o"zive"se i carova"se s Hristom hiljadu godina.

<Dan. 7:9> <Dan. 7:22> <Mat. 19:28> <Luka 22:30> <Rim. 8:17> <1 Kor. 6:2> <1 Kor. 6:3> <Otkr. 6:9> <Otkr. 13:12>

5. A ostali mrtvaci ne o"zive"se, dokle se ne svr"si hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenje.

6. Bla"zen je i svet onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego 'ce biti sve"stenici Bogu i Hristu, i carova'ce s Njim hiljadu godina.

<Isa. 61:6> <1 Pet. 2:9> <Otkr. 2:11> <Otkr. 5:10> <Otkr. 21:8>

7. I kad se svr"si hiljadu godina, pusti'ce se sotona iz tamnice svoje,

<Otkr. 9:15>

8. I izi'ci 'ce da vara narode po sva "cetiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski.

<Jezek. 38:2> <1 Pet. 5:8> <Otkr. 7:1> <Otkr. 16:14>

9. I izidjo"se na "sirinu zemlje, i opkoli"se logor svetih, i grad ljubazni; i sidje oganj od Boga s neba, i pojede ih.

<Isa. 8:8>

10. I djavo koji ih vara"se bi ba"cen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i la"zni prorok; i bi'ce mu"ceni dan i no'c va vek veka.

<Dan. 7:11>

11. I videh veliki beo presto, i Onog "sto sedja"se na njemu, od "cijeg lica be"za"se nebo i zemlja, i mesta im se ne nadje.

<Dan. 2:35> <2 Pet. 3:7> <2 Pet. 3:10>

12. I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvori"se; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga "zivota; i sud primi"se mrtvaci kao "sto je napisano u knjigama, po delima svojim.

<Psal. 69:28> <Dan. 7:10> <Dan. 12:1> <Mat. 16:27> <Rim. 2:6> <2 Kor. 5:10> <Filib. 4:3> <1 Sol. 4:15> <1 Sol. 4:17>

13. I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dado"se svoje mrtvace; i sud primi"se po delima svojim.

14. I smrt i pakao ba"ceni bi"se u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.

<1 Kor. 15:26> <Otkr. 2:11>

15. I ko se ne nadje napisan u knjizi "zivota, ba"cen bi u jezero ognjeno.