Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naslov: Zelena trava doma mog
Autor: Bora Djordjevi'c
Izvodi: Riblja "Corba
Godina: 1994


ZELENA TRAVA DOMA MOG

Moj rodni grad je tamo dole.
A tamo dole svi me vole.
A ispred vrata "cekaju mama i tata.
Ispred ku'ce ruke "siri Mary,
ja joj ka"zem: ,,Ajd' ne seri.
Ja idem da vidim zelenu travu doma mog.''

Evo me sti"zem iz daleka,
Gde trava nije ba"s i neka.
Kraj rodne reke ima lepe trave meke.
Mene "ceka cela familija,
'o'cu da ih vidim i ja,
al' sad mi je pre"ca zelena trava doma mog.

Jebi ga, onda sam se probudio,
i sam sam se sebi "cudio.
I zamalo da me strefi "slog.
Video sam "cetiri zida me okru"zuju,
i shvatio da me optu"zuju
"sto sam tajio
da sam gajio
zelenu travu doma mog.

'O'ce da mi rikne moja "cuka,
'o'ce da me strefi "slog,
"sto ne mogu da vidim zelenu travu doma mog.