Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Narodne srpske zagonetke
Napomena: U Becu 1821., Vuk Stefanovic Karadzic

Narodne srpske zagonetke (III)

81. Otac u kolijevci, a sin u svatovima.
82. Pet brace putem idu, a pet pod plastom stoje; koji putem idu, nijesu
pokisli, a oni pod plastom pokisli.
83. Pilipilj cara kopa pod lipov panj na Djurdjev dan.
84. Podize se peteljeva vojska, te mi ocera po ledu goveda, kad mi bjese
u kitu vsenica.
85. Podigle se rogoljace, susrete i rendesilo, ocase i rendesati, neda
bendes ni gledati.
86. Porucuje domadar domadarici: Poslji mene tisli misli, pale su mi mrke
cele na pljesivac.
87. Porucuje ciciban cicibanici: Poslji mene setlju petlju na magarici,
pokise mi bela pena na zagalici.
88. Prispi care na macare, na panje dekanje, na senje dupore.
89. Prodje ban jerban s mora na Dunavo konjskom vriskom, junackom vikom;
malo ga ko vidje, svatko ga cu.
90. Pruzi platno od mora do Dunava, pa ga savi u oraovu ljusku.
91. Puna greda bijeli pera.
92. Puna soba za krajcaru.
93. Puna tepsija zlatni koscica.
94. Puna crkva djaka, ni od kuda vrata.
95. Pun breg bubrega.
96. Pun do iverja.
97. Puce puska na ledu, ode para cak do cara.
98. Pusta sticu u more, a stica trakove, a trakovi cvjetove, a cvjetovi
tumbeke; to se culo u Mletke.
99. Rasla cesta sumica, pod sumicom poljana, pod poljanom gledura, pod
gledurom Gostur grad, i u gradu gospodar.
100. Rastov trup, ljeskov prut, a u njemu ognjen junak lezi.
101. Rogom pije, rogom jede, rogom Bogu slavu daje.
102. Sav mrkonja lezi, a plece mu odi.
103. Savi zlato, razvi zlato, a to zlato k'o i zlato.
104. Sazdade me Bog od' sta i Adama, svakoga nadoji i narani; a kad
umrije, niti mi Bog primi duse, ni zemlja tela.
105. Sam loncic u polju vri.
106. Sva gora pokise, a cetiri pruta ne mogose.
107. Sve po kuci izgore, a kuca osta.
108. Sivac more preskoci ni kopita neskvasi.
109. Sjeda sjedi u Sjedinu gradu, car je prosi, okovan je neda.
110. Sjede na vraga, ode bez traga.
111. Sjedi vila navr vila, ceka sinova iz bijeli gradova.
112. Sjedi gospa u dvoru, kose joj na dvoru.
113. Sjedi Mara nadno grada, pustila kose dovr grada.
114. Sjekutici sijeku, vukotici vuku, sam baca prevraca.
115. Skoci srna iza trna, dje se svila, tu i umrla.
116. Slamna kuca, gvozdeni pritisci.
117. Spolja telo, a unutra kosulja.
118. Sprijed silo, straga vilo, ozdol artija, ozgor mantija.
119. Starac sjedi pod vockom, pokrio se obojkom, zalozio brabonjkom.
120. Sto orlova jedno jaje snese.
------------------------------------------------------------------------
Odgonetljaji (III)

81. Cokot i vino.
82. Prsti u prelje.
83. Cele.
84. Kad prsti skidaju mue sa skorupa
85. Ovce i kurjak i pas.
86. Covek s guvna porucuje zeni za vrecu, kad se naoblaci
87. Covek porucuje zeni iz vodenice, da mu poslje kola da nosi brasno.
88. Vodenica.
89. Zdralovi.
90. Vid ocinji.
91. Zubi.
92. Svijeca.
93. Zvijezde.
94. Sjeme u lubenici.
95. Ljebovi u peci
96. Sir u kaci.
97. Pismo.
98. Tikveno sjeme, i vrijeza i cvijet i tikve.
99. Kosa, celo, oci, usta i jezik
100. Vino u buretu.
101. Pijevac.
102. Vrata na kuci.
103. Vatra kad se zaprece.
104. Lonac.
105. Mravinjak.
106. Sise u krave.
107. Lula.
108. Mjesec.
109. Ovca u toru, i kurjak i pas.
110. Ladja.
111. Kokos na gnijezdu.
112. Repa.
113. Vatra i dim.
114. Zubi i jezik
115. Varnica.
116. Mlada pod vijencima
117. Zeludac kokosinji
118. Lastavica
119. Grozd na cokotu
120. Gruda sira.