Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Naslov: Narodne srpske zagonetke
Napomena: U Beču 1821., Vuk Stefanović Karadžić

Narodne srpske zagonetke (II)

41. Ja pođo po sopotu, a stado na grijotu, pozva mrdeljače: dones'te mi
tuleode, e su došle vazlitrave.
42. Ja udari gvozdenim maljem u kamen grad, iz njeg' skoči devenduka kralj,
i primi se uz Mekiš grad.
43. Jaše rod na nerodu, i traži nenikli.
44. Jaše tuta na bauri.
45. Jedan prut sve polje ogradi.
46. Jedna gruda voska cijelom svijetu dosta.
47. Jedna čaša masla svemu svijetu dosta.
48. Jedno veli: Svani, Bože; drugo veli: Smrkni, Bože; treće veli: Kako
mi je, tako mi je.
49. Kad u polje ide, kući okrenulo rogove, a kad kući ide, u polje
(okrenulo rogove).
50. Kobila oždrijebi kost, a kost ždrijebe, pa ždrijebe voli babu
kobilu, nego kost majku.
51. Koja voćka samo jednom cvati, a u vijek rađa.
52. Ko pjeva, kad drugi ljudi plaču.
53. Krava riče od Bosne, tele sisa od garave.
54. Kući ide, a u goru gleda.
55. Kući ideš, a Bogu se moliš, da nikoga u kući ne nađeš.
56. Kućica u gorici na jednoj nožici.
57. Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, i u ognju čovek stoji.
58. Mastan kaiš kroz zemlju prođe.
59. Međ' konjma raslo, međ' ženama igralo.
60. Melj melje navr jele, šareno se vižle penje, da i ono umelje.
61. Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.
62. Mlin melje navr jele, šareno se vižle penje, da i ono melje.
63. Motovilo vilo, po gori se vilo, kući dolazilo, soli ne lizalo.
64. Mrtvo živo iz šume vuče.
65. Na careviću bez uzla košulja.
66. Navr plasta šaka šaša.
67. Nađo tiće bradiće, viš' bradića ustočiće, viš' ustočića nosočiće,
viš' nosočića gledočiće, viš' gledočića čeločiće, viš' čeločića Gojko
krmke vraća.
68. Noću steono, a danju jalovo.
69. Od bijela kamena postalo, aljinu ima rukom negrađenu, od glasa njegova
mrtvi ljudi ustaju, a poslije smrti krste ga.
70. Ozdol gvozdeno, ozgor drveno, a u srijedi mesano.
71. Ozgo trava, ozdo brada, a u srijedi kmetska čast.
72. Odleti pata i doleti pata, i donese dva ivera zlatna.
73. O klinu visi, o zlu misli.
74. Naprijed vile, u srijedi bure, ostrag slinac.
75. Naš mrkonja u košaru uđe, a rogovi mu ne mogoše.
76. Ni bradvom bradvito, ni svrdlom svrdlito, a sve rupa do rupe.
77. Ni od pedao ni od čeperak, a dva dućana pokrilo.
78. Niti misli, ni govori, samo ti se kaže.
79. Nit' šušnu, nit' bušnu, a u kuću dođe.
80. Od zemlje se diže, a ne može se dignuti.
------------------------------------------------------------------------
Odgonetljaji (II)

41. Čobani kad zovu žene, da ponesu muzlice, da muzu ovce.
42. Ognjilo i kremen, i varnica i trud.
43. Kaluđer traži soli.
44. Svraka na krmači.
45. Kaiš na nozi.
46. Sunce
47. Sunce
48. Krevet, vrata i direk više vrata.
49. Plug.
50. Pile.
51. Đevojka i vijenac.
52. Popovi.
53. Lula i čibuk.
54. Puška.
55. Kad čovek ide u vodenicu.
56. Gljiva.
57. Ogledalo.
58. Zmija.
59. Sito.
60. Đetao i crv; tičje gnijezdo i zmija.
61. Prsten na prstu.
62. Đetao i crv; tičje gnijezdo i zmija.
63. Čele.
64. Češalj i uš.
65. Jaje.
66. Kosa na glavi.
67. Brada, usta, nos, oči, kosa i češalj.
68. Krevet.
69. Pijevac.
70. Konj.
71. Luk.
72. Čela.
73. Puška
74. Vo.
75. Svrdao.
76. Sat u košnici
77. Kozij rep.
78. Niti.
79. Mrak.
80. Klupko.