Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Naslov: Kako se Kraljevi'c Marko juna"stvu nau"cio

Napomena: U Be"cu 1870., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Ko nije dobro svezao?

Kad je nekakav "coek polazio u vodenicu, sve"ze mu "zena vre'cu sa "zitom. Kad bude u putu, odrije"si mu se vre'ca i on je do vodenice vezao deset puta, pa kad se vratio ku'ci, opet htjeo "zenu da bije, "sto mu je nije dobro svezala.