Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Kako se Kraljevi'c Marko juna"stvu nau"cio

Napomena: U Be"cu 1870., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Kako se Kraljevi'c Marko juna"stvu nau"cio

Pitali Kraljevi'ca Marka, kako je postao junak, a on odgovorio, da se juna"stvu nau"cio od pasa i od djece: kako jedno pseto makar bilo najve'ce i najja"ce pobjegne, onda sva ostala pa"s"cad i najmanja i najslabija tr"ce za njim; tako isto i dijete kad pobjegne, djeca tr"ce za njim. A kad se kako pseto ili dijete, makar bilo najmanje i najslabije, isprije"ci i stane da se brani, onda slabo ko smije nanj udariti.