Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Naslov: Moj je prednjak

Napomena: U Be"cu 1870., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Bio jedan "covek pa imao "zenu koja je htela svakad da je njena re"c starija, a siromah mu"z morao joj davati za pravo. Jedan put kad su sedili pred ku'com, proleti onuda veliko jato "zdralova, a jedan "zdral pred svima izmakao pozdravo. Gledaju'ci "zena "zdralove re"ce mu"zu: "Vida, "cove"ce, kako onaj "zdral napred leti, ono je ba"s moj!" "Nije, "zeno", rekne "covek, "ono je prednjak i stare"sina onih drugih "zdralova, a ja sam tvoj stare"sina, daklen je moj prednjak." "Nije tvoj, nego moj", odgovori "zena, i tako nije tvoj nego moj, oni se posvadjaju, te najposlije "zena rekne "coveku: ""Cove"ce, ako ne 'ce biti moj prednjak, ja 'cu umreti." "Pa umri", odgovori joj "covek, "jedan put nek je i moja starija." "Zena legne pak se na"cini da je umrla. Le"ze'ci tako celu no'c, kad bude u jutru, rekne joj mu"z: "Ustaj, ili 'cu sad i'ci da zovem "zene da te okupaju i nameste." "A jeli moj prednjak?" progovori ona, a on joj odgovori: "Nije." A ona re"ce: "Kad nije, neka me kupaju." Po tom otide mu"z i dozove "zene, te je okupaju i nameste. Onda "covek kao nari"cu'ci oko nje pri"sap'ce joj: "Ustaj, ili idem da te oglase." "A jeli moj prednjak?" zapita ga ona, a kad joj on opet odgovori da nije, ona mu re"ce: "Kad nije, neka me glase." Kad ve'c dodje vreme da se sahranjuje, opet joj mu"z pri"sap'ce: "Ustaj, sad 'ce do'ci pop i djaci da te prate u groblje." "A jeli moj prednjak?" Zapita "zena, a kad joj on opet odgovori da nije, ona re"ce: "Kad nije, neka me prate." U tome dodje i pop i djaci i svet se iskupi, te je iznesu na avliju te sve"stenik o"cita poslednju molitvu, a "covek kao pla"cu'ci nad njom pri"sap'ce joj: "Ustaj, nesre'cnico! zar ne vida"s da te ho'ce u raku da te nose?" "A jeli moj prednjak?" upita ona, a kad joj on opet re"ce da nije, ona odgovori: "E kad nije, neka me u raku nose." Po tom odnesu je u groblje, i kad je spuste u raku, sve"stenik po obi"caju baci na nju zemlje pa ode prvi. Onda mu"z rekne svetu: "Idite, bra'co, polagano ku'ci mojoj, eto odmah i mene, samo ho'cu da je ja sam zemljom pokrijem tako sam joj se zaverio." Onda svet ko ode ko ne ode, a mu"z se spusti u raku, pa vikne "zeni kroz zaklopac: "Ustaj, prokletnico! Eto ho'ce zemljom da te zatrpaju." "A jeli moj prednjak?" Zapita ona opet, a kad joj mu"z odgovori da nije, ona mu re"ce: "Kad nije, "cove"ce, a ti idi ku'ci, podaj svetu neka jede i pije za moju du"su, a mene neka zatrpaju." Kad mu"z vidi da ni"sta ne poma"ze, on digne zaklopac i re"ce: "Ustaj! tvoj je prednjak, neka te djavo nosi!" Onda "zena djipi onako s pokrovom, pa stade tr"cati za svetom i vikati: "\Stante, narode, moj je prednjak! moj je prednjak!" A svet kad vidi, pomisli da se povampirila, pa be"zi! a kad "cu pop gde ona vi"ce: "Moj je prednjak!" pomisli da ona misli njega, pa be"zi koliko igda mo"ze, a "zena sve pretr"cala pa juri za njim vi"cu'ci: "\Stani, popo, moj je prednjak!" A kad pop vidi da 'ce ga sti'ci, padne od straha (?) a ona prodje vi"cu'ci: "Moj je prednjak!" i tako otide ku'ci.