Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Ko je to? Nikola!

Napomena: U Be"cu 1870., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Ko je to? Nikola!

Jednoga seljanina vrlo po"cne progoniti brat, kojemu je ime bilo Nikola, i ne samo "sto ga je svaki dan progonio bio i gladju morio, nego i svu o"cevinu pro'cordisao, dok ga najposlije nagna nevolja da odbjegne od brata go i bos, t.j. bez nigdje ni"sta, i od toga "casa nijednoga "covjeka na ovome svijetu, kojemu je bilo ime Nikola, nije mogao na o"ci vidjeti ni ime "cuti. Jednu ve"cer kucne mu neko na vrata, i on po"slje doma'cicu, svoju "zenu, da vidi ko je, a ona kad vidi, javi, da je siromah i da milostinju tra"zi. On kad "cuje, re"ce joj: "Pu"sti ga unutra." Tek "sto siromah "s'ca"se da po obi"caju pristupi da mu ruku cjeliva, zapita ga seljanin: "Kako ti je ime?" "Nikola" odgovori mu siromah. "Nadvor, nadvor, iz ku'ce." dok jadni prosjak onako upla"sen pobje"ze bez obzira govore'ci: "\Za "sto, brate, ako Boga zna"s?" "Kako za"sto" odgovori seljanin, "dali ne zna"s da mi je s mojega brata Nikole i sveti Nikola omrznuo, a kamo li nijesi ti!"