Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Naslov: Ero i kadija

Napomena: U Be"cu 1821., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

"Cuvao Ero kadijna goveda, pa imao i svoju jednu kravu, te i"sla s kadijinim govedima. Jedan put se dogodi, te se pobode kadijna krava s Erinom, pa Erina krava ubode kadijnu na mjesto. Onda Ero br"ze bolje otr"ci kadiji: ""Cestiti efendija! tvoja krava ubola moju kravu."

"Pa ko je kriv, more! je li je ko na'cerao?"

"Nije niko, nego se pobole same."

"E! vala, more! marvi nema suda."

Onda Ero: "Ama "cuje"s li ti, efendija! "sto ja ka"zem: moja krava ubola, tvoju kravu."

"A a! more! stani dok pogledam u 'citap;" pa se segne rukom, da dovati 'citap, a Ero te za ruku: "Ne 'ce"s, Bog i Bo"zja vjera! Kad nijesi gledao mojoj u 'citap, lje ne'ce"s ni tvojoj."