Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Naslov: Ognjena Marija u paklu (iz Crne gore)
Napomena: Objavljena u Be"cu 1845., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Ognjena Marija u paklu (iz Crne gore)

"Daj mi, Bo"ze, od rajevah klju"ce,
"Da od raja otvorimo vrata,
"Da ja dodjem kroz raj u pakao,
"Da ja vidju ostaralu majku,
"Ne bih li joj du"su izbavila!"
Boga moli, i umolila ga,
Od raja joj klju"ce poklonio,
I "snjom posla Petra apostola,
Te od raja otvori"se vrata,
I prodjo"se proz raj u pakao;
Al' tri druga po paklu "setaju
Jednom drugu noga gorija"se,
A drugome ruka do ramena,
A tre'cemu glava gorija"se.
No Marija apostola pita:
""Sto su, Petre, Bogu zgrije"sili,
"Te se mu"ce mukah "zestokijeh?" -
"Kaza'cu ti, Ognjana Marija!
""Sto ovome rusa gori glava,
"Ovaj nije darovao kumu:
"Kuma njemu svetoga Jovana,
"A on njojzi pare ni dinara;
""Sto ovome gori desna ruka,
"Njom je klao ovce prehodnice;
""Sto ovome tre'cem noga gori,
"Njom je bio i oca i majku."
Njih minu"se, naprijed prodjo"se,
Ali sjede do dva stara starca,
Njima gore i brade i glave.
No Marija apostola pita:
"Ka"zuj, Petre, "sto su zgrije"sili?"-
"Kaza'cu ti, moja mila seko!
"Ovo bjehu od zemlje sudije,
"Mirili su mrtve i ranjene [3]
"I u kmestvo sijedali krivo,
"I prokleto uzimali mito;
,A nijesu jo"ste do"cekali,
""Sto "cinjahu, kad oni mogahu,
"Kamatnika, seko, i mitnika
"Do dva tezi Bo"ze prokletnika."
Pa minu"se malo ponaprijed,
Tu nadjo"se jednu nevjesticu,
Dje joj gore i noge i ruke,
A propa' joj jezik proz vilice,
A vise joj zmije o dojakah;
Kad je vidje Ognjana Marija,
On' ijetko apostola pita:
""Sto je, ku"cka, Bogu zgrije"sila,
"Te se mu"ci mukah "zestokijeh?"-
"Kaza'cu ti, moja mila seko!
"Grije"snica j' kr"cmarica bila,
"U vino je vodu prisipala
"I za vodu pare uzimala;
"Imala je obre"cena mu"za,
"Hodila je "snjega na drugoga;
"Kad se mlada vjen"cavala "snjime,
"Ba"cila je na sebe madjije,
"Da "snjim nema od srca poroda,
"A Bog joj je pisa' sedam sinah,
"Eto joj ih, seko, o dojakah,
"\Sa njima 'ce pred Gospodom po'ci."
I podjo"se malo ponaprijed,
A nadjo"se babu ostaralu,
To je majka Ognjane Marije,
Njojzi gore i noge i ruke,
I gori joj kosa navrh glave;
A Marija stade pored majke,
Pa upita ostaralu majku:
"Ka"zi, majko, "sto si zgrije"sila?
"Ne bih li ti du"su izbavila."
No Mariji majka govorila:
"Ja nemam "sto, do kamena kazat':
"Kad ja bijah na bijes[4] djevojka,
"Jedno jutro uskrsenje dodje,
"Moja majka do pred crkvu podje,
"Men' ostavi da siguram ru"cak,
"Kad mi majka ispred crkve dodje,
"Mene golu u haljine nadje,
"Udari me rukom i prstenom,
"Ja "snjom ud'rih o duvar od kule,
"Tade me je proklinjala majka
""\Zaludu se udavala, sinko!" "
"Udavah se tri "cetiri puta,
"I tu ja bih u Boga zlo"cesta,
"Ne odr"zah mu"za ni jednoga.
"Kad se, sinko, udadoh "cetvrtom,
"Tu ja nadjoh dvoje pastor"cadi,
"Jedno ludo od dvije godine,
"Drugo, sinko, od pune "cetiri,
"Uze"se me djeca Bogom majku:
"Kad mi djeca iz igre dodjo"se,
"Kod mene se oba zaplaka"se,
"Pla"cu'ci mi starij' govora"se:
""\Skroj mi, majko, bijelu ko"sulju."
"Mjerih mu je o kamenu stancu[5] ".
"Mladji re"ce: ""Daj mi ljeba, majko""
"Ja mu dadoh komat zemlje crne "
Jo"s se baba jaditi ho'ca"se,
No joj ne da Petre apostole.
No je Petar za ruku dofati,
I ba"ci je medju djavolima:
""Cekaj vra"ze, dr"zi je djavole!"
To je bilo, a Bo"ze pomozi!

3) Raspre zbog pobijenijeh i ranjenijeh, kao "sto se u Crnoj
gori i onuda po okolini "cinilo do sad.

4) Odrasla i stala na snagu.

5) Da ne raste vi"se, nego da ostane onako, kao kamen.