Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

o: e
oe: Oe e 1845., eo

e

o :
oe.
e o ,
o eeo:
" e, o o e!
"o , e, eo
" o e,
"' e o eee,
" o eo ooe,
"ooe e eo,
" o ee;
" o e, e, oo,
" e o ,
"o o oee,
" o , e, oe,
"e ooe e eo,
"' o ee;
" o e? o o e!"
eeo:
" o, o o e!
"o e, e, oe ee e,
" oe, o o e!"
o o o o o,
e o eeo:
" e, o o e!
"o, e, o e,
" o, ' e oe e,
"' e oe, ' e, e, oe."
o eoe, o e:
Ooe oo o;
o oe e,
o o ee,
o , o e ee.
o eeo:
"o, o e o!
" e eo eeo,
" e , e o o!"
e o oo:
"oo, oe!
"oo', o, oo e o,
"o oe o,
" o e ."
o eeo:
"o, o e o!
" o e ,
" oe oe,
" e o oe,
" e o oeo,
" o e eo ooo;
"o ' , o o ?"
e o oo:
"o, o, oe!
"o o oe,
" o o oeo,
"o oo eo ooo;
" o ,
"o e o e,
" ,
"e e ,
" e o,
" e o ,
"e e o ,
" e o 'eo e,
"e [77] o e e,
"e e ee oe."
o ee,
o oo oo ,
O e oeo,
ooe o eo o,
o o ee,
o e o ee,
e o e,
ee oo eo :
"O e ooe!
" e eo eeo,
" e , e o o!"
e o oo:
"oo', o, oo e o."
eeo:
"O e, e o o!
" o e ,
" o oe oe,
"o e o oe,
" e o oeo,
" o e eo ooo;
"o ' , o o ?"
' ee oo:
"' o? o !
"' oe? oe !
"' o'eo? oo o!"
e 'e o,
e o eo,
o e o o,
Oe o o oe;
' o oe,
e o :
"o e, e? o o e!
" oe oe ooe:
" e e o ,
" e e e;
"e o e ;
" o e e , e!"

76) O e e / eo,/ e
o o e, ooo o eo oe e
e, o o e oo eo.

77) eo /e / oo e o /e./