Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev

<str:7/str:8> ostalih da spomenemo: _Osoj_ (787), _Vinograd_ (591), _Crkvine_ (586), _Debela Kosa_ (570) i _Vinje_ (570). Ovi su brezuljci zauzeli sav prostor od polja do samog grebena, zgodan za obradjivanje, te je na njemu nastalo mnogo sela, kao: cijela Rakovica, Osijek i Crnotina.

Brda izmedju dola Bosne i dola Miljacke, u koliko spadaju u ovaj kraj, istih su osobina kao i brda izmedju dola Zujevine i Bosne. Vrlo su talasasta, sa vise omanjih i vecih brezuljaka. Sva su uziracena ili obrasla bjelogoricom. Krsa nema nigdje. Nijesu suvise visoka, ali imaju i prilicno strmih strana, a cine sama za se kao neku cjelinu, jer ih za ostala brda, ogranke Ozren-planine, koja se za njihovim ledjima odmah dizu do prilicne visine veze jedino jedno omanje sedlo zvano Kobilja Glava. Inace su od njih sasvim rastavljena dolom potoka Susice i dolom Vogoste. Od visova da pomenemo: _Gradac_ (682), _Zuc_ (849), _Ogrlic_ (878), _Hum_ (820) i _Arnautku_ (720).

Jos imamo spomenuti brda koja granice sa Sarajevskim Poljem od dola Miljacke do dola Zeljeznice. Sva su ova brda ogranci Jahorine. Tu je prvo visoki i strmi _Trebevic_ (1629 m.), koji se svojim grebenom pruza od J.I. ka S.Z. i spusta prema Polju, u kome se sasvim duboko gube dva poslednja njegova ogranka, rastavljena dolom potoka Dobrinje, koji izvire pod samim podnozjem Trebevica. Prvi se ogranak, nastavak samog grebena Trebevica, pruza niz lijevu obalu Miljacke, prvo pod imenom Debelo Brdo, pa Vratca i, naposljetku, Mojmilo do sela Nedjarica, gdje se sasvim zavrsuje. Najvisi je vrh na ovom ogranku _Bogosevica_ (670). Drugi se manji ogranak odvaja od podnozja Trebevica i pruza lijevom obalom Dobrinje pod imenom Pavlovac, pa Vranjes do sela Dobrinje, gdje se zavrsuje. Jos se u Polje uvalio i jedan ogranak same Jahorine, zvani _Mladicka Brda_, ciji je najvisi vrh, <str:8/str:9> _Kobilje Brdo_ (867), odmah vise Kobilj-Dola, ondje gdje se odvaja od Jahorine. Zavrsuje se duboko u Polju vise sela Kotorca strmenitim i krsevitim visom _Ilinjacom_ (755). Ona dijeli Mladicka Brda od ogranaka Trebevica do Kasidolskog Potoka, a od Igmana do rijeke Zeljeznice. I ova su sva brda, u koliko spadaju u ovdje opisani kraj, sumovita, ali ima i krsa, vise nego i na Igmanu. Tako preobladjuje krs u Mladickim Brdima s one strane nad dolom Zeljeznice. Krsevit je i vis Ilinjaca, a tako i podnozje Trebevica vise sela Miljevica i Toplika. Prema vrhu Trebevica krs sasavim i prevladjuje, tako da mu je citava juzna strana od vrha pa do vise sela gotovo sama golijet. U koliko ima sume bjelogorica je i malena. No zato ima sasavim u blizini velike i stare sume, crnogorice i bjelogorice, koja se sad jako sijece i u njoj seljani podmiruju svoje potrebe.

Vode. --- Sarajevsko je Polje isprekrstano rijekama i potocima koji mu njive i livade mjestimice natapaju i gnoje, a mjestimice snose i potkopavaju. Najveca je rijeka _Bosna_ koja izvire na jugozapadnoj strani Sarajevskog Polja pod Igman-planinom, tece sjeveru ispod Vrela-Bosne, izmedju njiva vrelo bosanskih, luzanjskih, osjeckih, doglodskih do Crnotine. Tu skrece na SJ.-I. ispod Crnotine i dijeli ovu od Crnotinskog i Zabrdjanskog Polja do Dvora, gdje se gubi u Priboju izmedju Graca i Krivoglavaca. Pritocice Bosne s desne su: potok _Borim_ koji izvire nize Vrutaka i utjece kraj druma nize sela u Bosnu. Druga je pritoka _Vecerica_ koja izvire u Lasici i tece kroza sela: Rasnicu, Kovace, Glavogodinu i Vrutacka Polja, u dnu kojih utjece u Bosnu. U Vecericu utjece Mala Vecerica koja izvire u Glavogodini, tece kroza selo Bacevo i u Vrutackom Polju utjece u Veliku Vecericu. <str:9/str:10> Pritoka Bosne jos je _Bukulas_ koji izvire u Bacevu i u Bosnu utjece vise konaka.

Rijeka Zeljeznica izvire pod Jahorinom, dolazi ispod Krupca, tece kroz Vojkovice i Polje Grlicko, Lasicko, Kotoracko, Butmirsko kraj Ilidze i oteskih i luzanskih njiva i utjece u Bosnu kod sela Karamusica. Pritocica je Zeljeznici u Polju s lijeve strane potok Slapnjaca ili, kako je neki zovu, Kasidolska Voda kojoj je izvor u Kasidolima. Dolazi iz kobiljskih dolina, protjece kroz Kobiljdolsko i Mladicko Polje, Kotorac, nize koga se razdvaja na dva kraka, od kojih jedan tece kroza selo Butmir, a drugi juzno od sela, pa se sastaju pod selom i utjecu u Zeljeznicu vise Ilidze.

Rijeka _Dobrinja_ izvire u Topliku i tece kroz Toplik, Lukavicu, Dobrinju Nedjarice, Gornji Stup, Dojnji Stup i Otes i utjece u Bosnu nize Dogloda. Ova se recica u selu Lukavica zove Lukavica, a od sela Dobrinje do usca u Bosnu zove se Dobrinja. S desne je strane pritocica Dobrinji miljevicski potok _Lukavac_ koji izvire u vrh Miljevica, protjece kroz Miljevice i jedan dio Lukavice i utjece u Dobrinju vise sela Dobrinje.

_Miljacka_ tece od Sarajeva kroza sela mahale Doca, zatim izmedju Ali-pasina Polja i polja bacevskih i brijescanskih, iznad Dogloda, gdje utjece u Bosnu. Miljacki su pritocice s lijeve strane: potok _Kovacici_ koji utjece vise Grbavice i Potok ispod Brijesta koji tece izmedju Rasna i Svrakina Sela i utjece kod Cengica konaka. S desne su joj strane pritoke: potok Buca koji potjece od izvora u stranama Huma i Orlica i tece dolinom izmedju njih kroz Dolac i utjece u Miljacku kod Velikih Drveta. Zatim potok _Susica_ koji dijeli Sarajevo od sela Pofalica i utjece vise Grbavice; _Boljakov Potok_ koji izvire u Boljacima i <str:10/str:11> utjece nize ovog kod Alipasina Mosta; _Railovacki Potok_, ciji je izvor u strani sela Railovca, a tece niz Bacicko Polje i utjece nize sela Bacica.

Jos s desne strane utjecu u Bosnu potok _Lepenica_ koji potice ispod Zuci, tece kroza Zabrdje i utjece prema Reljevu u dnu Zabrdjskog Polja, i rijeka _Vogosta_ koja potjece od Skakavca i dijeli sela Vogostu i Ugosko, utjece na Priboju Bosne. -- Vogosti su pritocice u opsegu ove oblasti potoci Udljikovac, Hotonj i Obrovac.

Lijeve su pritocice Bosni: _Scavac_ koji izvire u njivama nize Vrela Bosne i utjece kod bosanske cuprije. Zatim rijeka _Zujevina_ koja tece istocno od sela Blazuja pa se vise Slatine dijeli na dva kraka, od kojih jedan tece kroza Slatinu iznad Pasinih Tukova i utjece vise Karamusica, a drugi tece povrh Slatine kraj Pasinice kule kroza selo Osijek i utjece nize ovog u Bosnu. Zujevini su pritocice: potok Rakovica koji tece ispod Rogacica i utjece u Blazujskom Polju; potok _Vreoca_ koji izvire pod Vucinama i utjece odmah nize glavnog druma; Potok _Kasidolski_ koji tece kroz Kasidole i utjece u polju nize sela. Druge su pritoke Bosni: _Potok Trisevinjski_ koji tece kroz Butinjsko Polje iz Strana Vinogradskih i utjece u dnu polja u Bosnu. _Potok Mrtvica_ koji tece izmedju Mihailovica i Bojnika i utjece u dnu Butinjskog polja. Potok bjelugovicski _Kamenjaca_ koji tece iz Ahatovica ispod Bjelugovica i utjece nize ovih u Bosnu. _Potok Reljevski_ koji potjece iz strana reljevskih, tece kroz Reljevo i utjece nize sela u Bosnu. _Potok Recicki_ koji dolazi iz sela Recice, tece pokraj bogoslovije i utjece nize kuca zavodskih.

Rijeka Bosna na izvoru bude jaka u proljece kad se snjegovi tope na planini Igmanu, gdje voda ponire i dolazi na izvore ispod Igmana. U daljem toku nadolazi <str:11/str:12> i biva jaka kad nabujaju i pridodju njene pritocice. Kad je, kako se veli, Bosna velika prekrili sve Butinjsko Polje, pa se izljeva i po poljima ispod Dogloda, Crnotine, Reljeva i Zabrdja. Pri nadolazenju Bosna potkopava obale i mijenja tok, zbog cega su mnoge ade oko njena korita od bosanske cuprije do pod Reljevo. Gdje se izlije i lezi tu nanosi naplavak i gnoji zemlju.

Miljacka i Dobrinja malo su brzeg toka. Nadolaze iz brda za doba velikih kisa i u proljece kad se snjegovi tope. Miljacka takodje nosi obale i mijenja korito, ali gdje se izlije tu natapa i gnoji. Dobrinja, pak, slabo mijenja korito, a gdje se izlije snosi zemlju.

Najvalovitije su Zeljeznica i Zujevina koje dolaze iz velikih brda, primaju u se valovite potoke dok nastupe u Sarajevsko Polje i kad u jesen ili proljece nadodju izliju se i snose okolne njive i livade. S toga im je korito vrlo siroko i pjeskovito sa sljunkom, a na mnogim su mjestima zbog toga njive i livade pjeskovite.

Potok Vecerica takodje nadolazi kad se tope snjegovi u Igman-planini, ali ne snosi njive nego se izljeva po poljima oko korita i gnoji ih.

Ostali manji potoci nadolaze kad su velike kise, inace nijesu jaki i mnogi od njih ljeti kad su suse sasvim presuse i samo se po koritu poznaju. Kovacicki Potok, Lepenica i Vrela imaju jake izvore i nikad ne presusuju, jer im je i utok blizu izvora. Scavac medjutim nadolazi kad su najvece suse, a kad su svuda povodni onda je najmanji. Cim Scavac za vrijeme susa pocne opadati seljaci tvrdo vjeruju da ce nastupiti kise i veliki povodnji.

Osim ovih rijeka i potoka Sarajevsko Polje, prema drugim krajevima sarajevske okoline, ima i dosta izvorske vode. Najvise je izvora po brezuljcima i stranama <str:12/str:13> oko ravnice Sarajevskog Polja, zatim po selima ispod Igman-planine i u nekim selima po ravnici. U selima gdje nema izvora imaju iskopani bunarovi sa izvorskom vodom.