Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Knjiga proroka Jeremije, glava 3.

1. Govore: Ako ko pusti ženu svoju, i ona otišavši od njega uda se za drugog, hoće li se onaj vratiti k njoj? Ne bi li se sasvim oskvrnila ona zemlja? A ti si se kurvala s mnogim milosnicima; ali opet vrati se k meni, veli Gospod.

<1 Moj. 3:12> <5 Moj. 24:4> <Priče 30:12> <Jer. 2:20> <Jer. 4:1> <Plač 1:2> <Os. 2:5> <Os. 14:1> <Zah. 1:3> <Luka 15:16> <Rim. 3:19>

2. Podigni oči svoje k visinama, i pogledaj gde se nisi kurvala; na putevima si sedela čekajući ih kao Arapin u pustinji, i oskvrnila si zemlju kurvarstvom svojim i zloćom svojom.

<1 Moj. 38:14> <5 Moj. 12:2> <Priče 23:28> <Jezek. 8:5>

3. Zato se ustaviše daždi, i ne bi poznog dažda; ali u tebe beše čelo žene kurve, i ne hte se stideti.

<3 Moj. 26:19> <Sof. 3:5>

4. Hoćeš li odsele vikati k meni: Oče moj, Ti si vođ mladosti moje?

<Priče 2:17> <Jer. 2:2> <Os. 2:15> <Mal. 2:14>

5. Hoće li se srditi jednako? Hoće li se gneviti do veka? Eto, govoriš, a činiš zlo koliko god možeš.

6. Još mi reče Gospod za vremena cara Josije: Jesi li video šta učini odmetnica, Izrailj? Kako odlazi na svako visoko brdo i pod svako zeleno drvo, i kurva se onde.

7. I, pošto učini sve to, rekoh: Vrati se k meni; ali se ne vrati; i to vide nevernica, sestra njena, Juda.

<2 Car. 17:13> <Mal. 2:11>

8. I svide mi se za sve to što učini preljubu odmetnica Izrailj da je pustim i dam joj knjigu raspusnu; ali se ne poboja nevernica sestra joj Juda, nego otide, te se i ona prokurva.

<Jezek. 23:11>

9. I sramotnije kurvanjem svojim oskvrni zemlju, jer činjaše preljubu s kamenom i s drvetom.

<Jezek. 23:21>

10. I kod svega toga ne vrati se k meni nevernica sestra joj Juda svim srcem svojim, nego lažno, govori Gospod.

<Os. 7:14>

11. Za to mi reče Gospod: Odmetnica Izrailj opravda se više nego nevernica Juda.

12. Idi i viči ove reči k severu, i reci: Vrati se, odmetnice Izrailju, veli Gospod, i neću pustiti da padne gnev moj na vas, jer sam milostiv, veli Gospod, neću se gneviti do veka.

<Isa. 44:22> <Jer. 4:1>

13. Samo poznaj bezakonje svoje, da si se odmetnula Gospodu Bogu svom, te si tumarala k tuđima pod svako drvo zeleno, i niste slušali glas moj, veli Gospod.

<3 Moj. 26:40> <3 Moj. 26:42> <Priče 28:13> <Jer. 31:18> <Luka 15:18>

14. Obratite se, sinovi odmetnici, veli Gospod, jer sam ja muž vaš, i uzeću vas, jednog iz grada i dva iz porodice, i odvešću vas u Sion.

<Rim. 11:5>

15. I daću vam pastire po srcu svom, koji će vas pasti znanjem i razumom.

<Jer. 23:4> <Dela 20:28> <Efes. 4:11>

16. I kad se umnožite i narodite u zemlji, onda se, veli Gospod, neće više govoriti: Kovčeg zaveta Gospodnjeg; niti će im dolaziti na um niti će ga pominjati, niti će hoditi k njemu, niti će ga više opravljati.

<Jovan 4:21>

17. U to će se vreme Jerusalim zvati presto Gospodnji, i svi će se narodi sabrati u nj, k imenu Gospodnjem u Jerusalimu, i neće više ići po misli srca svog zlog.

<Jer. 17:12> <Jer. 33:9>

18. U to će vreme dom Judin ići s domom Izrailjevim, i doći će zajedno iz zemlje severne u zemlju koju dadoh u nasledstvo ocima vašim.

<Isa. 11:13> <Os. 1:11> <Amos 9:15> <Zah. 2:6>

19. Ali ja rekoh: Kako bih te postavio među sinove i dao ti zemlju željenu, krasno nasledstvo mnoštva naroda? I rekoh: Ti ćeš me zvati: Oče moj; i nećeš se odvratiti od mene.

<Isa. 63:16>

20. Doista kao što žena izneveri druga svog, tako izneveriste mene, dome Izrailjev, veli Gospod.

<Jer. 5:11>

21. Glas po visokim mestima neka se čuje, plač, molbe sinova Izrailjevih, jer prevratiše put svoj, zaboraviše Gospoda Boga svog.

<Isa. 15:2> <Jer. 31:18>

22. Vratite se, sinovi odmetnici, i isceliću odmete vaše. Evo, mi idemo k Tebi, jer si Ti Gospod Bog naš.

<Os. 6:1> <Os. 14:1>

23. Doista, zaludu su humovi, mnoštvo gora; doista, u Gospodu je Bogu našem spasenje Izrailjevo.

<Psal. 3:8> <Psal. 121:1> <Isa. 12:2>

24. Jer ta sramota proždre trud otaca naših od detinjstva našeg, ovce njihove i goveda njihova, sinove njihove i kćeri njihove.

<Os. 9:10>

25. Ležimo u sramoti svojoj, i pokriva nas rug naš; jer Gospodu Bogu svom grešismo mi i oci naši od detinjstva svog do danas, i ne slušasmo glas Gospoda Boga svog.

<Jezd. 9:7>