Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Knjiga proroka Jeremije, glava 2.

1. Opet mi dodje re"c Gospodnja govore'ci:

2. Idi i vi"ci Jerusalimu da "cuje i govori: Ovako veli Gospod: Opominjem te se po milosti u mladosti tvojoj i po ljubavi o veridbi tvojoj, kad idja"se za mnom po pustinji, i po zemlji gde se ne seje.

<Isa. 40:6> <Jezek. 16:8> <Jezek. 16:22> <Os. 2:15> <Os. 9:10>

3. Izrailj be"se svetinja Gospodu i prvina od rodova Njegovih; koji je jedjahu svi behu krivi, zlo dola"za"se na njih, veli Gospod.

<5 Moj. 7:6> <Jakov 1:18> <Otkr. 14:4>

4. "Cujte re"c Gospodnju, dome Jakovljev i sve porodice doma Izrailjevog.

5. Ovako veli Gospod: Kakvu nepravdu nadjo"se oci va"si u mene, te odstupi"se od mene, i prista"se za ni"stavilom, i posta"se ni"stavi?

<Isa. 5:4> <Isa. 44:9> <Mih. 6:3> <Rim. 1:21>

6. I ne reko"se: Gde je Gospod koji nas je izveo iz zemlje misirske, koji nas je vodio po pustinji, po zemlji pustoj i punoj propasti, po zemlji suvoj i gde je sen smrtni, po zemlji preko koje niko nije hodio i u kojoj niko nije "ziveo?

7. I kad vas dovedoh u zemlju rodnu da jedete rod njen i dobra njena, do"sav"si oskvrniste zemlju moju i od nasledstva mog na"ciniste gad.

8. Sve"stenici ne reko"se: Gde je Gospod? I koji se bave zakonom ne pozna"se me, i pastiri odusta"se me, i proroci prorokova"se Valom i ido"se za stvarima zaludnim.

<Mal. 2:6> <Rim. 2:20>

9. Za to 'cu se jo"s preti s vama, veli Gospod, i sa sinovima sinova va"sih pre'cu se.

<Isa. 3:13> <Os. 2:2> <Mih. 6:2>

10. Jer prodjite ostrva kitimska i vidite i po"sljite u Kidar, i razgledajte dobro, i vidite, je li bilo takvo "sta:

<Jer. 18:13>

11. Je li koji narod promenio bogove, ako i nisu bogovi? A moj narod promeni slavu svoju na stvar zaludnu.

<1 Sam. 4:22> <Psal. 106:20> <Mih. 4:5> <Rim. 1:23>

12. "Cudite se tome, nebesa, i zgrozite se i upropastite se! Veli Gospod.

13. Jer dva zla u"cini moj narod: ostavi"se mene, izvor "zive vode, i iskopa"se sebi studence, studence isprovaljivane, koji ne mogu da dr"ze vode.

<Psal. 36:9> <Jer. 17:13> <Otkr. 21:6>

14. Je li Izrailj rob? Je li rob u ku'ci rodjen? Za"sto posta grabe"z?

15. Rika"se na nj lavi'ci i diza"se glas svoj, i obrati"se zemlju njegovu u pusto"s; gradovi su mu popaljeni, te nema nikoga da "zivi u njima.

<Jer. 51:38> <Zah. 11:3>

16. I sinovi nofski i tafneski opaso"se ti teme.

<Jezek. 30:18>

17. Nisi li to sam sebi u"cinio ostaviv"si Gospoda Boga svog kad te vodja"se putem?

18. A sada "sta 'ce ti put misirski da pije"s vode siorske? "Sta li 'ce ti put asirski da pije"s vode iz reke?

<Isa. 30:1> <Jezek. 16:28> <Jezek. 17:15>

19. Tvoja 'ce te zlo'ca pokarati i tvoje 'ce te odmetanje prekoriti. Poznaj dakle i vidi da je zlo i gorko "sto si ostavio Gospoda Boga svog i "sto nema straha mog u tebi, veli Gospod Gospod nad vojskama.

<Isa. 3:9> <Os. 5:5> <Mih. 1:5>

20. Jer davno izlomih jaram tvoj i raskidoh sveze tvoje, i ti re"ce: Ne'cu biti sluga; a na svaki visoki hum i pod svako zeleno drvo ide"s da se kurva"s.

<2 Moj. 19:8>

21. Ja te posadih, lozu izabranu, sve seme istinito; pa kako mi se promeni i izmetnu se odvoda od tudje loze?

<Psal. 80:8> <Mat. 21:33> <Mar. 12:1>

22. Da se izmije"s salitrom i uzme"s mnogo sapuna, opet 'ce se poznavati bezakonje tvoje preda mnom, veli Gospod Gospod.

<5 Moj. 32:34> <Jov 9:30> <Psal. 90:8> <Pri"ce 6:33> <Os. 13:12>

23. Kako mo"ze"s re'ci: Nisam se oskvrnio, nisam i"sao za Valima? Pogledaj put svoj po dolu; poznaj "sta si u"cinila, brza kamilo, koja ostavlja"s znake na svojim putevima.

<1 Moj. 3:12> <Pri"ce 30:12> <Jer. 7:31> <Rim. 3:19>

24. Kao divlja magarica, koja je navikla na pustinju i po "zelji du"se svoje vu"ce u se vetar, kad navali, ko 'ce je vratiti? Koji je tra"ze ne'ce se umoriti, na'ci 'ce je u mesecu njenom.

<Jov 39:8>

25. "Cuvaj nogu svoju, da nije bosa, i grlo svoje, da ne "zedni. Ali ti veli"s: Od toga nema ni"sta; ne, jer ljubim tudje, i za njima 'cu i'ci.

<Isa. 57:10> <Jer. 22:20> <Pla"c 1:2>

26. Kao "sto se lupe"z posrami kad se uhvati, tako 'ce se posramiti dom Izrailjev, oni, carevi njihovi, knezovi njihovi, i sve"stenici njihovi i proroci njihovi,

<Jer. 48:27> <Jezek. 16:54>

27. Koji govore drvetu: Ti si otac moj; i kamenu: Ti si me rodio; jer mi okrenu"se ledja, a ne lice; a kad su u nevolji govore: Ustani i izbavi nas.

<Sud. 10:10> <2 Dn. 29:6> <Jezek. 8:16>

28. A gde su bogovi tvoji koje si na"cinio sebi? Neka ustanu, ako te mogu izbaviti kad si u nevolji, jer ima"s, Juda, bogova koliko gradova.

<5 Moj. 32:37> <Isa. 45:20> <Jer. 11:13> <Jer. 37:19>

29. Za"sto ho'cete da se pravdate sa mnom? Vi ste se svi odmetnuli od mene, veli Gospod.

30. Uzalud bih sinove va"se, ne primi"se nauke; ma"c va"s pro"zdre proroke va"se kao lav koji davi.

<2 Dn. 36:16> <Jer. 26:23> <Mat. 23:29> <Luka 13:33> <Dela 7:52> <1 Sol. 2:15>

31. O rode! Vidite re"c Gospodnju; bejah li pustinja Izrailju ili mra"cna zemlja? Za"sto govori moj narod: Gospodari smo, ne'cemo vi"se do'ci k tebi?

<Mih. 6:3>

32. Zaboravlja li devojka svoj nakit i nevesta ures svoj? A narod moj zaboravi me toliko dana da im nema broja.

<Psal. 106:21> <Jer. 13:25> <Os. 8:14>

33. Za"sto govori"s da je dobar tvoj put tra"ze'ci "sta ljubi"s? Pa si i nevaljale "zene nau"cio svojim putevima.

34. I jo"s na skutovima tvojim nalazi se krv siromaha pravih; ne nalazim kopaju'ci, nego je na svima njima.

<Psal. 106:38> <Jer. 19:4>

35. A ti govori"s: Nisam kriv, gnev se Njegov odvratio od mene. Evo ja 'cu se preti s tobom "sto govori"s: Nisam zgre"sio.

<Pri"ce 28:13>

36. Za"sto tr"cka"s tako menjaju'ci svoj put? Posrami'ce"s se od Misirca kako si se posramio od Asirca.

<2 Dn. 28:16> <2 Dn. 28:21> <Isa. 30:3> <Jer. 31:22> <Jer. 37:7> <Os. 5:13>

37. Oti'ci 'ce"s i odatle s rukama nad glavom svojom, jer Gospod odbacuje uzdanice tvoje, i ne'ce"s biti sre'can u njima.

<4 Moj. 14:41> <2 Sam. 13:19>