Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Knjiga proroka Jeremije, glava 1.

1. Re"ci Jeremije, sina Helkijinog, izmedju sve"stenika koji behu u Anatotu u zemlji Venijaminovoj,

<Is.N. 21:18>

2. Kome dodje re"c Gospodnja u vreme Josije sina Amonovog, cara Judinog, trinaeste godine carovanja njegovog,

<Isa. 25:3> <2 Pet. 1:21>

3. I u vreme Joakima sina Josijinog, cara Judinog, do svr"setka jedanaeste godine carovanja Sedekije sina Josijinog nad Judom, dok ne bi preseljen Jerusalim, petog meseca.

<2 Car. 25:8> <Jer. 39:2> <Jer. 52:12>

4. I dodje mi re"c Gospodnja govore'ci:

5. Pre nego te sazdah u utrobi, znah te; i pre nego izidje iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te.

<Jer. 25:13> <Luka 1:15>

6. A ja rekoh: Oh, Gospode, Gospode! Evo, ne znam govoriti, jer sam dete.

<2 Moj. 4:10>

7. A Gospod mi re"ce: Ne govori: Dete sam; nego idi kuda te god po"saljem, i govori "sta ti god ka"zem.

<2 Moj. 7:1> <4 Moj. 22:20> <1 Car. 22:14> <Jezek. 2:3> <Mat. 28:20> <Mar. 16:15>

8. Ne boj ih se, jer sam ja s tobom da te izbavljam, govori Gospod.

<2 Moj. 3:12> <5 Moj. 31:6> <Jer. 39:11> <Dela 26:17>

9. I pru"ziv"si Gospod ruku svoju dota"ce se usta mojih, i re"ce mi Gospod: Eto, metnuh re"ci svoje u tvoja usta.

<Isa. 6:7> <Isa. 51:16> <Dan. 10:16>

10. Vidi, postavljam te danas nad narodima i carstvima da istrebljuje"s i obara"s, i da zatire"s i raskopava"s, i da gradi"s i da sadi"s.

<1 Car. 17:1> <Jer. 18:7> <Jer. 25:15> <Jer. 31:28> <Jezek. 21:24> <2 Kor. 10:4> <Otkr. 11:3>

11. Posle mi dodje re"c Gospodnja govore'ci: "Sta vidi"s, Jeremija? I rekoh: Vidim prut bademov.

12. Tada mi re"ce Gospod: Dobro si video, jer 'cu nastati oko re"ci svoje da je izvr"sim.

<5 Moj. 32:35>

13. Opet mi dodje re"c Gospodnja drugom govore'ci: "Sta vidi"s? I rekoh: Vidim lonac gde vri, i prednja mu je strana prema severu.

<Jezek. 11:3> <Jezek. 24:3>

14. Tada mi re"ce Gospod: Sa severa 'ce navaliti zlo na sve stanovnike ove zemlje.

<Jer. 6:1> <Jer. 47:2> <Zah. 6:6>

15. Jer, gle, ja 'cu sazvati sve porodice iz severnih carstava, veli Gospod, te 'ce do'ci, i svaki 'ce metnuti svoj presto na vratima jerusalimskim i oko svih zidova njegovih i oko svih gradova Judinih.

<Jer. 34:1> <Jer. 39:3>

16. I izre'ci 'cu im sud svoj za svu zlo'cu njihovu "sto me ostavi"se, i kadi"se drugim bogovima, i klanja"se se delu ruku svojih.

<3 Moj. 26:15> <5 Moj. 28:20> <Jer. 4:12>

17. Ti dakle opa"si se i ustani i govori im sve "sto 'cu ti zapovediti; ne boj ih se, da te ne bih satro pred njima.

<2 Moj. 3:12> <1 Car. 18:46>

18. Jer evo ja te postavljam danas kao tvrd grad i kao stup gvozden i kao zidove bronzane svoj ovoj zemlji, carevima Judinim i knezovima njegovim i sve"stenicima njegovim i narodu zemaljskom.

<Jezek. 3:9>

19. Oni 'ce udariti na te, ali te ne'ce nadvladati, jer sam ja s tobom, veli Gospod, da te izbavljam.

<4 Moj. 14:9> <Psal. 27:1> <Rim. 8:31>