Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Knjiga proroka Jeremije, glava 1.

1. Reči Jeremije, sina Helkijinog, između sveštenika koji behu u Anatotu u zemlji Venijaminovoj,

<Is.N. 21:18>

2. Kome dođe reč Gospodnja u vreme Josije sina Amonovog, cara Judinog, trinaeste godine carovanja njegovog,

<Isa. 25:3> <2 Pet. 1:21>

3. I u vreme Joakima sina Josijinog, cara Judinog, do svršetka jedanaeste godine carovanja Sedekije sina Josijinog nad Judom, dok ne bi preseljen Jerusalim, petog meseca.

<2 Car. 25:8> <Jer. 39:2> <Jer. 52:12>

4. I dođe mi reč Gospodnja govoreći:

5. Pre nego te sazdah u utrobi, znah te; i pre nego iziđe iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te.

<Jer. 25:13> <Luka 1:15>

6. A ja rekoh: Oh, Gospode, Gospode! Evo, ne znam govoriti, jer sam dete.

<2 Moj. 4:10>

7. A Gospod mi reče: Ne govori: Dete sam; nego idi kuda te god pošaljem, i govori šta ti god kažem.

<2 Moj. 7:1> <4 Moj. 22:20> <1 Car. 22:14> <Jezek. 2:3> <Mat. 28:20> <Mar. 16:15>

8. Ne boj ih se, jer sam ja s tobom da te izbavljam, govori Gospod.

<2 Moj. 3:12> <5 Moj. 31:6> <Jer. 39:11> <Dela 26:17>

9. I pruživši Gospod ruku svoju dotače se usta mojih, i reče mi Gospod: Eto, metnuh reči svoje u tvoja usta.

<Isa. 6:7> <Isa. 51:16> <Dan. 10:16>

10. Vidi, postavljam te danas nad narodima i carstvima da istrebljuješ i obaraš, i da zatireš i raskopavaš, i da gradiš i da sadiš.

<1 Car. 17:1> <Jer. 18:7> <Jer. 25:15> <Jer. 31:28> <Jezek. 21:24> <2 Kor. 10:4> <Otkr. 11:3>

11. Posle mi dođe reč Gospodnja govoreći: Šta vidiš, Jeremija? I rekoh: Vidim prut bademov.

12. Tada mi reče Gospod: Dobro si video, jer ću nastati oko reči svoje da je izvršim.

<5 Moj. 32:35>

13. Opet mi dođe reč Gospodnja drugom govoreći: Šta vidiš? I rekoh: Vidim lonac gde vri, i prednja mu je strana prema severu.

<Jezek. 11:3> <Jezek. 24:3>

14. Tada mi reče Gospod: Sa severa će navaliti zlo na sve stanovnike ove zemlje.

<Jer. 6:1> <Jer. 47:2> <Zah. 6:6>

15. Jer, gle, ja ću sazvati sve porodice iz severnih carstava, veli Gospod, te će doći, i svaki će metnuti svoj presto na vratima jerusalimskim i oko svih zidova njegovih i oko svih gradova Judinih.

<Jer. 34:1> <Jer. 39:3>

16. I izreći ću im sud svoj za svu zloću njihovu što me ostaviše, i kadiše drugim bogovima, i klanjaše se delu ruku svojih.

<3 Moj. 26:15> <5 Moj. 28:20> <Jer. 4:12>

17. Ti dakle opaši se i ustani i govori im sve što ću ti zapovediti; ne boj ih se, da te ne bih satro pred njima.

<2 Moj. 3:12> <1 Car. 18:46>

18. Jer evo ja te postavljam danas kao tvrd grad i kao stup gvozden i kao zidove bronzane svoj ovoj zemlji, carevima Judinim i knezovima njegovim i sveštenicima njegovim i narodu zemaljskom.

<Jezek. 3:9>

19. Oni će udariti na te, ali te neće nadvladati, jer sam ja s tobom, veli Gospod, da te izbavljam.

<4 Moj. 14:9> <Psal. 27:1> <Rim. 8:31>