Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Knjiga proroka Isaije, glava 66.

1. Ovako veli Gospod: Nebo je presto moj i zemlja podnožje nogama mojim: gde je dom koji biste mi sazidali, i gde je mesto za moje počivanje?

<1 Dn. 28:2> <2 Dn. 6:18> <Psal. 11:4> <Mat. 5:34> <Dela 7:48> <Dela 7:50>

2. Jer je sve to ruka moja stvorila, to je postalo sve, veli Gospod. Ali na koga ću pogledati? Na nevoljnog i na onog ko je skrušenog duha i ko drhće od moje reči.

<Jezd. 9:4> <Psal. 34:18> <Psal. 119:120> <Psal. 119:161> <Priče 28:14> <Dela 7:50> <1 Kor. 12:23>

3. Ko kolje vola, to je kao da ubije čoveka; ko kolje ovcu, to je kao da zakolje psa; ko prinosi dar, to je kao da prinese krv svinjsku; ko kadi kadom, to je kao da blagoslovi idola. To oni izabraše na putevima svojim, i duši se njihovoj mile gadovi njihovi.

4. Izabraću i ja prema nevaljalstvu njihovom, i pustiću na njih čega se boje; jer zvah a niko se ne odazva, govorih a oni ne slušaše, nego činiše šta je zlo preda mnom i izabraše šta meni nije po volji.

<Priče 1:24> <Jezek. 11:7> <Jezek. 14:4>

5. Slušajte reč Gospodnju, koji drhćete od Njegove reči: braća vaša, koja mrze na vas i izgone vas imena mog radi, govore: Neka se pokaže slava Gospodnja. I pokazaće se na vašu radost, a oni će se posramiti.

<Isa. 5:19> <Mat. 24:9> <Jovan 15:18> <2 Sol. 1:10> <Titu 2:13>

6. Vika ide iz grada, glas iz crkve, glas Gospodnji koji plaća neprijateljima svojim.

7. Ona se porodi pre nego oseti bolove, pre nego joj dođoše muke, rodi detića.

8. Ko je ikada čuo to? Ko je video takvo šta? Može li zemlja roditi u jedan dan? Može li se narod roditi ujedanput? A Sion rodi sinove svoje čim oseti bolove.

9. Eda li ja, koji otvaram matericu, ne mogu roditi? veli Gospod. Eda li ću ja, koji dajem da se rađa, biti bez poroda, veli Bog tvoj.

10. Radujte se s Jerusalimom i veselite se u njemu svi koji ga ljubite; radujte se s njim svi koji ga žaliste.

11. Jer ćete sati sise od utehe njegove, i nasitićete se, ješćete i naslađivaćete se u svetlosti slave njegove.

12. Jer ovako veli Gospod: Gle, ja ću kao reku dovesti k njemu mir i slavu naroda kao potok bujan, pa ćete sati; bićete nošeni na rukama i milovani na kolenima.

<Isa. 48:18> <Isa. 49:22> <Isa. 60:4> <Isa. 60:5> <Isa. 60:16>

13. Kao kad koga mati njegova teši tako ću ja vas tešiti, i utešićete se u Jerusalimu.

14. Videćete i obradovaće se srce vaše i kosti će se vaše pomladiti kao trava, i znaće se ruka Gospodnja na slugama Njegovim i gnev na neprijateljima Njegovim.

<Jezek. 37:1>

15. Jer, gle, Gospod će doći s ognjem, i kola će Mu biti kao vihor, da izlije gnev svoj u jarosti i pretnju u plamenu ognjenom.

<Isa. 9:5> <Jer. 46:15> <Amos 7:4> <2 Sol. 1:8>

16. Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom telu, i mnogo će biti pobijenih od Gospoda.

<Isa. 27:1> <Jer. 25:33> <Joilo 3:2>

17. Koji se osveštavaju i koji se očišćavaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjsko i stvari gadne i miševe, svi će izginuti, veli Gospod.

<Isa. 1:29> <Isa. 65:3>

18. A ja znam dela njihova i misli njihove, i doći će vreme, te ću sabrati sve narode i jezike, i doći će i videće slavu moju.

<Joilo 3:2> <Zah. 8:23> <Jevr. 4:13> <Otkr. 2:2>

19. I postaviću znak na njih, i poslaću između njih koji se spasu k narodima u Tarsis, u Ful i u Lud, koji natežu luk, u Tuval i u Javan i na daleka ostrva, koja ne čuše glas o meni niti videše slavu moju, i javljaće slavu moju po narodima.

<Mal. 1:11> <Luka 2:34>

20. I svu će braću vašu iz svih naroda dovesti Gospodu na dar na konjima i na kolima i na nosilima i na mazgama i na kamilama ka svetoj gori mojoj u Jerusalim, veli Gospod, kao što prinose sinovi Izrailjevi dar u čistom sudu u dom Gospodnji.

<Isa. 2:2> <Mih. 4:1> <Rim. 12:1> <Rim. 15:16>

21. I između njih ću uzeti sveštenike i Levite, veli Gospod.

<2 Moj. 19:6> <Isa. 61:6>

22. Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati seme vaše i ime vaše.

<Isa. 51:16> <2 Pet. 3:13> <Otkr. 21:1>

23. I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako telo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.

<Psal. 65:2> <Zah. 14:16>

24. I izlaziće i gledaće mrtva telesa onih ljudi koji se odmetnuše od mene; jer crv njihov neće umreti i oganj njihov neće se ugasiti, i biće gad svakom telu.

<Jezek. 39:9>