Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Prva knjiga Mojsijeva, glava 5.

1. Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori "coveka po obli"cju svom stvori ga.

<1 Moj. 1:26> <1 Dn. 1:1> <Mat. 1:1> <Luka 3:38> <Efes. 4:24> <Kol. 3:10>

2. Mu"sko i "zensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih "covek, kad bi"se stvoreni.

3. I po"zive Adam sto trideset godina, i rodi sina po obli"cju svom, kao "sto je on, i nadede mu ime Sit.

<1 Kor. 15:49>

4. A rodiv Sita po"zive Adam osam stotina godina, radjaju'ci sinove i k'ceri;

5. Tako po"zive Adam svega devet stotina trideset godina; i umre.

<1 Moj. 3:19> <Jov 30:23> <Psal. 89:48> <Rim. 5:12> <Rim. 5:14> <1 Kor. 15:21> <Jevr. 9:27>

6. A Sit po"zive sto pet godina, i rodi Enosa;

7. A rodiv Enosa po"zive Sit osam stotina sedam godina, radjaju'ci sinove i k'ceri;

8. Tako po"zive Sit svega devet stotina dvanaest godina; i umre.

9. A Enos po"zive devedeset godina, i rodi Kajinana;

10. A rodiv Kajinana po"zive Enos osam stotina petnaest godina, radjaju'ci sinove i k'ceri;

11. Tako po"zive Enos svega devet stotina pet godina; i umre.

12. A Kajinan po"zive sedamdeset godina, i rodi Maleleila;

13. A rodiv Maleleila po"zive Kajinan osam stotina i "cetrdeset godina, radjaju'ci sinove i k'ceri;

14. Tako po"zive Kajinan svega devet stotina deset godina; i umre.

15. A Maleleilo po"zive "sezdeset pet godina, i rodi Jareda;

16. A rodiv Jareda po"zive Maleleilo osam stotina trideset godina, radjaju'ci sinove i k'ceri;

17. Tako po"zive Maleleilo svega osam stotina devedeset pet godina; i umre.

18. A Jared po"zive sto i "sezdeset i dve godine, i rodi Enoha;

<Sud. 14:15> <1 Dn. 1:3>

19. A rodiv Enoha po"zive Jared osam stotina godina, radjaju'ci sinove i k'ceri;

20. Tako po"zive Jared svega devet stotina "sezdeset dve godine, i umre.

21. A Enoh po"zive "sezdeset pet godina, i rodi Matusala;

22. A rodiv Matusala po"zive Enoh jednako po volji Bo"zjoj trista godina, radjaju'ci sinove i k'ceri;

<1 Moj. 6:9> <1 Moj. 17:1> <Psal. 16:8> <Mih. 6:8> <Mal. 2:6> <1 Sol. 2:12>

23. Tako po"zive Enoh svega trista "sezdeset pet godina;

24. I "zive'ci Enoh jednako po volji Bo"zjoj, nestade ga jer ga uze Bog.

<2 Car. 2:11> <Jer. 31:15> <Jevr. 11:5>

25. A Matusal po"zive sto osamdeset sedam godina, i rodi Lameha;

26. A rodiv Lameha po"zive Matusal sedam stotina osamdeset dve godine, radjaju'ci sinove i k'ceri;

27. Tako po"zive Matusal svega devet stotina i "sezdeset i devet godina; i umre.

28. A Lameh po"zive sto osamdeset i dve godine, i rodi sina,

29. I nadede mu ime Noje govore'ci: Ovaj 'ce nas odmoriti od poslova na"sih i od truda ruku na"sih na zemlji, koju prokle Gospod.

<1 Moj. 3:17> <1 Moj. 4:11>

30. A rodiv Noja po"zive Lameh pet stotina devedeset pet godina, radjaju'ci sinove i k'ceri;

31. Tako po"zive Lameh svega sedam stotina sedamdeset sedam godina; i umre.

32. A Noju kad bi pet stotina godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta.