Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

(4. dio)

16. -- a) Nazivi administrativnih jedinica pisu se malim slovima:

valjevski srez, zagrebacki kotar, brodska opstina, rudnicki okrug, bosanski pasaluk, primorsko-krajiska oblast, pecka patrijarsija, senjska biskupija.

b) Drukcije, tj. velikim pocetnim slovom pisu se ovi isti nazivi kada se njima oznacavaju ustanove, kao u prim{j}erima:

Otisao sam u Zagrebacki kotar, Pred Arandjelovackom opstinom (tj. pred zgradom) bilo je mnogo sv{ij}eta.

c) Malim slovima treba pisati i:

1) nazive pojedinih pokreta i istorijskih dogadjaja:

humanizam, renesansa, reformacija, ilirizam, romantizam, moderna, futurizam, boj na Kosovu, seljacka buna pod Matijom Gupcem, prvi srpski ustanak, drugi sv{j}etski rat, bitka kod Siska, ilirski pokret, francuska revolucija, oktobarska revolucija, narodnooslobodilacka borba;

2) imenice koje oznacavaju pripadnike pojedinih pokreta ili ucenja, odnosno pravaca:

marksist, aristotelovac, vukovac, ilirac, kantovac, obrenovicevac, radicevac, mojsijevac, budist;

3) nazive pojedinih razdoblja u razvitku drustva i zemlje:

stari v{ij}ek, srednji v{ij}ek, novi v{ij}ek, sesnaesto stoljece, devetnaesto stoljece, ledeno doba, kameno doba itd.

4) Malim se slovom pise i r{ij}ec iza rednoga broja:

VII kongres Saveza komunista Jugoslavije, 1. bataljon.

II

17. -- a) Prva r{ij}ec u recenici svagda se pise velikim pocetnim slovom, a to ce reci i iza tacke, iza uzvicnika i upitnika kada dodju na kraju zavrsene recenice:

Cuje se p{j}esma i svirka. Mi idemo prema radilistu. Vec je punih pet dana duvao jak s{j}everac. Drugovi, samo slozno napr{ij}ed! Sloga nam osigurava pob{j}edu! Jeste li obavili svoj zadatak? Vr{ij}eme je da podjemo dalje.

b) U p{j}esmama se r{ij}eci na pocetku svakog stiha mogu pisati velikim pocetnim slovom:

D{j}edi vasi rodise se tudijer, Oci vasi rodise se tudijer, I vi isti rodiste se tudijer, Za vas {l|lj}epse u sv{ij}etu nema;

ali se pisu i malim slovima:

Al' tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska duznost najsvetija!

18. -- a) Velikim pocetnim slovom pise se i prva r{ij}ec upravnog govora kada se ovaj stavlja medju navodnike:

Na III kongresu Narodne omladine Tito je rekao: >>Narod koji ima takvu omladinu ne treba da se boji za svoju buducnost.<< -- Nenad majci tiho bes{j}edio: >>Oj starice, mila majko moja...<<

Ako se d{e|i}o upravnoga govora nastavlja posl{ij}e umetnutih r{ij}eci, prva r{ij}ec drugoga d{ij}ela pise se malim slovom iako se ispred njega stavlja prvi d{e|i}o navodnika:

>>Spremite se odmah<<, rece komandir, >>i podjite za mnom.<<

######################################################################## 19. -- Iza vokativa na pocetku pisma stavlja se zarez ili uzvicnik. U oba se ta slucaja rijec iza vokativa pise velikim pocetnim slovom ako se ne nastavlja odmah iza toga oblika u istom redu:

Dragi druze, Danas sam primio tvoje pismo... Dragi prijatelju! Iz tvog pisma sam saznao...

III

20. -- a) Uobicajeno je da se u licnom obracanju pojedinci oslovljavaju sa Vi umjesto sa ti. Ta se zamjenica u ovome slucaju, kao i prisvojna zamjenica Vas kad se odnosi na pojedinca, pise velikim slovom:

Postovani druze, Jos u prvom pismu Vi ste nam obecali da cete nase napore pomoci, a Vasa pomoc nam je bas sada najpotrebnija, pa Vas zato molimo...

b) Kad se te zamjenice odnose na veci broj lica, njih ne treba pisati velikim slovima, makar koliko se ta lica postovala.

21. -- Titule zivih poglavara drzava kada se ne spominju njihova imena takodje se pisu velikim slovima:

Predsjednik (neke republike), Kralj, Sultan, Sah. Ali: predsjednik Tito, grcki kralj Pavle.

Sve ostale titule treba pisati malim slovom:

Postovani druze ministre, Druze ambasadore, itd.

IV IJEKAVSKI I EKAVSKI IZGOVOR

22. -- Od tri izgovora nekadasnjeg glasa jat u knjizevnoj upotrebi su samo ijekavski i ekavski. Ikavski izgovor je u ranijim razdobljima takodje bio knjizevni, ali on to u savremenom jeziku nije. Zato ovdje dajemo samo pravila ijekavskog i ekavskog izgovora.