Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Sveto Jevanđelje po Mateju, glava 4.

1. Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga đavo kuša.

<1 Car. 18:12> <Jezek. 3:14> <Mar. 1:12> <Luka 4:1> <Dela 8:39> <Jevr. 4:15>

2. I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.

<2 Moj. 34:28>

3. I pristupi k Njemu kušač i reče: Ako si Sin Božji, reci da kamenje ovo hlebovi postanu.

4. A On odgovori i reče: Pisano je: Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih.

<5 Moj. 8:3> <Efes. 6:17>

5. Tada odvede Ga đavo u sveti grad i postavi Ga navrh crkve;

<Nem. 11:1>

6. Pa Mu reče: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe, i uzeće te na ruke, da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.

<Psal. 91:11>

7. A Isus reče njemu: Ali i to stoji napisano: Nemoj kušati Gospoda Boga svog.

<5 Moj. 6:16> <Isa. 7:12>

8. Opet Ga uze đavo i odvede Ga na goru vrlo visoku, i pokaza Mu sva carstva ovog sveta i slavu njihovu;

9. I reče Mu: Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.

10. Tada reče njemu Isus: Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi.

<5 Moj. 6:13>

11. Tada ostavi Ga đavo, i gle, anđeli pristupiše i služahu Mu.

<Jevr. 1:14> <Jakov 4:7>

12. A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju.

<Luka 3:20> <Luka 4:14>

13. I ostavivši Nazaret dođe i namesti se u Kapernaumu primorskom na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj.

14. Da se zbude šta je rekao Isaija prorok govoreći:

15. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka.

<Isa. 9:1>

16. Ljudi koji sede u tami, videše videlo veliko, i onima što sede na strani i u senu smrtnom, zasvetli videlo.

<Isa. 42:7> <Luka 2:32>

17. Otada poče Isus učiti i govoriti: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.

<Mat. 10:7> <Mar. 1:14>

18. I idući pokraj mora galilejskog vide dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegovog, gde meću mreže u more, jer behu ribari.

<Mat. 16:18> <Mar. 1:16> <Jovan 1:42>

19. I reče im: Hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskim.

<Jezek. 47:10> <Luka 5:10>

20. A oni taj čas ostaviše mreže i za Njim otidoše.

<Mar. 10:28> <Luka 18:28>

21. I otišavši odatle vide druga dva brata, Jakova Zevedejevog, i Jovana brata njegovog, u lađi sa Zevedejem ocem njihovim gde krpe mreže svoje, i pozva ih.

<Mar. 1:19> <Luka 5:10>

22. A oni taj čas ostaviše lađu i oca svog i za Njim otidoše.

23. I prohođaše po svoj Galileji Isus učeći po zbornicama njihovim, i propovedajući jevanđelje o carstvu, i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.

<Mat. 9:25> <Mar. 1:21> <Mar. 1:39> <Luka 4:15>

24. I otide glas o Njemu po svoj Siriji i privedoše Mu sve bolesne od različnih bolesti i s različnim mukama, i besne, i mesečnjake, i uzete, i isceli ih.

<Isa. 52:13>

25. I za Njim iđaše naroda mnogo iz Galileje, i iz Deset Gradova, i iz Jerusalima, i Judeje, i ispreko Jordana.