Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Sveto Jevandjelje po Mateju, glava 4.

1. Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga djavo ku"sa.

<1 Car. 18:12> <Jezek. 3:14> <Mar. 1:12> <Luka 4:1> <Dela 8:39> <Jevr. 4:15>

2. I postiv"si se dana "cetrdeset i no'ci "cetrdeset, naposletku ogladne.

<2 Moj. 34:28>

3. I pristupi k Njemu ku"sa"c i re"ce: Ako si Sin Bo"zji, reci da kamenje ovo hlebovi postanu.

4. A On odgovori i re"ce: Pisano je: Ne "zivi "covek o samom hlebu, no o svakoj re"ci koja izlazi iz usta Bo"zjih.

<5 Moj. 8:3> <Efes. 6:17>

5. Tada odvede Ga djavo u sveti grad i postavi Ga navrh crkve;

<Nem. 11:1>

6. Pa Mu re"ce: Ako si Sin Bo"zji, sko"ci dole, jer u pismu stoji da 'ce andjelima svojim zapovediti za tebe, i uze'ce te na ruke, da gde ne zapne"s za kamen nogom svojom.

<Psal. 91:11>

7. A Isus re"ce njemu: Ali i to stoji napisano: Nemoj ku"sati Gospoda Boga svog.

<5 Moj. 6:16> <Isa. 7:12>

8. Opet Ga uze djavo i odvede Ga na goru vrlo visoku, i pokaza Mu sva carstva ovog sveta i slavu njihovu;

9. I re"ce Mu: Sve ovo da'cu tebi ako padne"s i pokloni"s mi se.

10. Tada re"ce njemu Isus: Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino slu"zi.

<5 Moj. 6:13>

11. Tada ostavi Ga djavo, i gle, andjeli pristupi"se i slu"zahu Mu.

<Jevr. 1:14> <Jakov 4:7>

12. A kad "cu Isus da je Jovan predan, otide u Galileju.

<Luka 3:20> <Luka 4:14>

13. I ostaviv"si Nazaret dodje i namesti se u Kapernaumu primorskom na medji Zavulonovoj i Neftalimovoj.

14. Da se zbude "sta je rekao Isaija prorok govore'ci:

15. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabo"za"cka.

<Isa. 9:1>

16. Ljudi koji sede u tami, vide"se videlo veliko, i onima "sto sede na strani i u senu smrtnom, zasvetli videlo.

<Isa. 42:7> <Luka 2:32>

17. Otada po"ce Isus u"citi i govoriti: Pokajte se, jer se pribli"zi carstvo nebesko.

<Mat. 10:7> <Mar. 1:14>

18. I idu'ci pokraj mora galilejskog vide dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegovog, gde me'cu mre"ze u more, jer behu ribari.

<Mat. 16:18> <Mar. 1:16> <Jovan 1:42>

19. I re"ce im: Hajdete za mnom, i u"cini'cu vas lovcima ljudskim.

<Jezek. 47:10> <Luka 5:10>

20. A oni taj "cas ostavi"se mre"ze i za Njim otido"se.

<Mar. 10:28> <Luka 18:28>

21. I oti"sav"si odatle vide druga dva brata, Jakova Zevedejevog, i Jovana brata njegovog, u ladji sa Zevedejem ocem njihovim gde krpe mre"ze svoje, i pozva ih.

<Mar. 1:19> <Luka 5:10>

22. A oni taj "cas ostavi"se ladju i oca svog i za Njim otido"se.

23. I prohodja"se po svoj Galileji Isus u"ce'ci po zbornicama njihovim, i propovedaju'ci jevandjelje o carstvu, i isceljuju'ci svaku bolest i svaku nemo'c po ljudima.

<Mat. 9:25> <Mar. 1:21> <Mar. 1:39> <Luka 4:15>

24. I otide glas o Njemu po svoj Siriji i privedo"se Mu sve bolesne od razli"cnih bolesti i s razli"cnim mukama, i besne, i mese"cnjake, i uzete, i isceli ih.

<Isa. 52:13>

25. I za Njim idja"se naroda mnogo iz Galileje, i iz Deset Gradova, i iz Jerusalima, i Judeje, i ispreko Jordana.