Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 20.

1. I videh anđela gde silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj.

<Otkr. 1:18>

2. I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,

<2 Pet. 2:4> <Otkr. 12:7> <Otkr. 12:9>

3. I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje narode, dok se ne navrši hiljadu godina; i potom valja da bude odrešena na malo vremena.

<Dan. 6:17> <Mat. 24:24> <Otkr. 16:14>

4. I videh prestole, i seđahu na njima, i dade im se sud, i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njenoj, i ne primiše žig na čelima svojim i ruci svojoj; i oživeše i carovaše s Hristom hiljadu godina.

<Dan. 7:9> <Dan. 7:22> <Mat. 19:28> <Luka 22:30> <Rim. 8:17> <1 Kor. 6:2> <1 Kor. 6:3> <Otkr. 6:9> <Otkr. 13:12>

5. A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenje.

6. Blažen je i svet onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s Njim hiljadu godina.

<Isa. 61:6> <1 Pet. 2:9> <Otkr. 2:11> <Otkr. 5:10> <Otkr. 21:8>

7. I kad se svrši hiljadu godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje,

<Otkr. 9:15>

8. I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski.

<Jezek. 38:2> <1 Pet. 5:8> <Otkr. 7:1> <Otkr. 16:14>

9. I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše logor svetih, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.

<Isa. 8:8>

10. I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vek veka.

<Dan. 7:11>

11. I videh veliki beo presto, i Onog što seđaše na njemu, od čijeg lica bežaše nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe.

<Dan. 2:35> <2 Pet. 3:7> <2 Pet. 3:10>

12. I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim.

<Psal. 69:28> <Dan. 7:10> <Dan. 12:1> <Mat. 16:27> <Rim. 2:6> <2 Kor. 5:10> <Filib. 4:3> <1 Sol. 4:15> <1 Sol. 4:17>

13. I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po delima svojim.

14. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.

<1 Kor. 15:26> <Otkr. 2:11>

15. I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.