Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 19.

1. I posle ovog čuh glas veliki naroda mnogog na nebu gde govori: Aliluja! Spasenje i slava i čast i sila Gospodu našem;

<Psal. 3:8> <Mat. 6:13> <Otkr. 4:11> <Otkr. 7:10>

2. Jer su istiniti i pravi sudovi Njegovi, što je osudio kurvu veliku, koja pokvari zemlju kurvarstvom svojim, i pokajao krv slugu svojih od ruke njene.

<5 Moj. 32:43> <Otkr. 6:10> <Otkr. 16:7> <Otkr. 17:5>

3. I drugom rekoše: Aliluja! I dim njen izlažaše va vek veka.

<Isa. 34:10> <Otkr. 14:11>

4. I padoše dvadeset i četiri starešine, i četiri životinje, i pokloniše se Bogu koji seđaše na prestolu, govoreći: Amin, aliluja!

<Nem. 5:13> <Otkr. 4:4>

5. I glas iziđe od prestola koji govori: Hvalite Boga našeg sve sluge Njegove, i koji Ga se bojite, i mali i veliki.

<Psal. 134:1>

6. I čuh kao glas naroda mnogog, i kao glas voda mnogih, i kao glas gromova jakih, koji govore: Aliluja! Jer caruje Gospod Bog Svedržitelj.

<Jezek. 1:24>

7. Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu Njemu; jer dođe svadba Jagnjetova, i žena Njegova pripravila se;

<Isa. 44:23> <Mat. 22:2> <2 Kor. 11:2> <Efes. 5:32>

8. I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i belu: jer je svila pravda svetih.

<Psal. 45:13> <Psal. 132:9> <Jezek. 44:16>

9. I reče mi: Napiši: Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe Jagnjetove. I reče mi: Ove su reči istinite Božije.

<Luka 14:15>

10. I padnuvši pred nogama njegovim poklonih mu se; i reče mi: Gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svedočanstvo Isusovo Duh Proroštva.

<Dela 10:26> <Dela 14:15> <1 Jov. 5:10> <Otkr. 12:17> <Otkr. 22:8>

11. I videh nebo otvoreno, i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se Veran i Istinit, i sudi po pravdi i vojuje.

<Isa. 11:4> <Jovan 14:6> <Otkr. 3:14> <Otkr. 6:2>

12. A oči su Mu kao plamen ognjeni, i na glavi Njegovoj krune mnoge, i imaše ime napisano, kog niko ne zna do On sam.

<Priče 30:4> <Isa. 9:6>

13. I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se Njegovo zove: Reč Božija.

<Isa. 63:2> <Jovan 1:1>

14. I vojske nebeske iđahu za Njim na konjima belim, obučene u svilu belu i čistu.

<Dan. 10:6> <Mat. 17:2> <Otkr. 4:4> <Otkr. 7:9>

15. I iz usta Njegovih iziđe mač oštar, da njime pobije neznabošce; i On će ih pasti s palicom gvozdenom; i On gazi kacu vina i srdnje i gneva Boga Svedržitelja.

<Psal. 2:9> <Isa. 11:4> <Isa. 63:2> <Isa. 63:3> <2 Sol. 2:8> <Otkr. 1:16> <Otkr. 2:27> <Otkr. 14:19> <Otkr. 19:21>

16. I ima na haljini i na stegnu svom ime napisano: Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima.

<Psal. 72:1> <Psal. 72:18> <Dan. 2:47> <Efes. 1:22> <Otkr. 17:14>

17. I videh jednog anđela gde stoji na suncu i povika glasom velikim govoreći svima pticama koje lete ispod neba: Dođite i skupite se na veliku večeru Božiju,

<Jezek. 39:17>

18. Da jedete mesa od careva, i mesa od vojvoda, i mesa od junaka, i mesa od konja i od onih koji sede na njima, i mesa od svih slobodnjaka i robova, i od malih i od velikih.

<Jezek. 39:17> <Otkr. 19:21>

19. I videh zver i careve zemaljske i vojnike njihove skupljene da se pobiju s Onim što sedi na konju i s vojskama Njegovim.

<Otkr. 16:14> <Otkr. 16:16>

20. I bi uhvaćena zver, i s njom lažni prorok koji učini pred njom znake kojima prevari one koji primiše žig zverin i koji se poklanjaju ikoni njenoj: živi biše bačeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom.

<Dan. 7:11> <Dan. 7:26> <Otkr. 16:13> <Otkr. 20:10>

21. A ostali pobijeni biše mačem Onog što sedi na konju, koji iziđe iz usta Njegovih: i sve se ptice nasitiše od mesa njihovog.