Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 18.

1. I posle ovog videh drugog andjela gde silazi sa neba, koji ima"se oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove.

<2 Sol. 2:3>

2. I povika jakim glasom govore'ci: Pade, pade Vavilon veliki, i posta stan djavolima, i tamnica svakom duhu ne"cistom, i tamnica svih ptica ne"cistih i mrskih; jer otrovnim vinom kurvarstva svog napoji sve narode;

<Isa. 13:19> <Isa. 14:23> <Isa. 34:14> <Mar. 5:2> <Otkr. 14:8> <Otkr. 16:19>

3. I carevi zemaljski s njom se kurva"se, i trgovci zemaljski obogati"se se od bogatstva slasti njene.

<Jer. 51:7>

4. I "cuh glas drugi s neba koji govori: Izidjite iz nje, narode moj, da se ne pome"sate u grehe njene, i da vam ne naude zla njena.

<1 Moj. 19:12> <Isa. 48:20> <Jer. 50:8> <Jer. 51:6> <2 Kor. 6:17>

5. Jer gresi njeni dopre"se tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njene.

<1 Moj. 4:10> <1 Moj. 18:20> <Jer. 51:9> <Jona 1:2>

6. Platite joj kao "sto i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po delima njenim: kojom "ca"som zahvati vama zahvatajte joj po dva put onoliko.

<Psal. 137:8> <Jer. 50:15> <2 Tim. 4:14> <Otkr. 13:10>

7. Koliko se proslavi i nasladi toliko joj podajte muka i "zalosti; jer govori u srcu svom: Sedim kao carica, i nisam udovica, i "zalosti ne'cu videti.

<Isa. 47:7> <Jezek. 28:2> <Avd. 1:3> <Sof. 2:15> <1 Tim. 5:11>

8. Zato 'ce u jedan dan do'ci zla njena: smrt i pla"c i glad, i sa"ze'ci 'ce se ognjem; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi.

<Jer. 50:34>

9. I zaplaka'ce i zajaukati za njom carevi zemaljski koji se s njom kurva"se i besni"se, kad vide dim gorenja njenog,

<Isa. 14:16> <Jer. 50:46> <Jezek. 28:19> <Jezek. 31:15> <Otkr. 17:2>

10. Izdaleka stoje'ci od straha muka njenih i govore'ci: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, grade tvrdi, jer u jedan "cas dodje sud tvoj!

<Isa. 21:9> <Jezek. 28:19> <Jezek. 32:9> <Otkr. 14:8>

11. I trgovci zemaljski zaplaka'ce i zajaukati za njom, "sto njihove tovare niko vi"se ne kupuje;

<Isa. 47:15> <Jezek. 27:27>

12. Tovara zlata i srebra i kamenja dragog i bisera i uzvoda i porfire i svile i skerleta, i svakog mirisnog drveta, i svakojakih sudova od fildi"sa, i svakojakih sudova od najskupljeg drveta, bronze i gvo"zdja i mermera,

13. I cimeta i tamjana i mira i livana, i vina i ulja, i ni"sesteta i p"senice, i goveda i ovaca, i konja i kola, i telesa i du"sa "cove"cijih.

<2 Pet. 2:3>

14. I vo'ca "zelja du"se tvoje otido"se od tebe, i sve "sto je masno i dobro otide od tebe, i vi"se ga ne'ce"s na'ci.

15. Trgovci koji se ovim tovarima obogati"se od nje, sta'ce izdaleka od straha mu"cenja njenog, pla"cu'ci i jau"cu'ci,

16. I govore'ci: Jaoh! Jaoh! Grade veliki, obu"ceni u svilu i porfiru i skerlet, i naki'ceni zlatom i kamenjem dragim i biserom;

<Jezek. 28:14>

17. Jer u jedan "cas pogibe toliko bogatstvo! I svi gospodari od ladji, i sav narod u ladjama, i ladjari, i koji god rade na moru, stado"se izdaleka,

<Isa. 23:14> <Dela 27:11> <Otkr. 17:16>

18. I vikahu, videv"si dim gorenja njenog, i govorahu: Ko je bio kao ovaj grad veliki?

<Isa. 14:16> <Jezek. 27:30> <Otkr. 13:4> <Otkr. 17:16>

19. I baci"se prah na glave svoje, i povika"se pla"cu'ci i ridaju'ci, govore'ci: Jaoh! Jaoh! Grade veliki, u kome se obogati"se svi koji imaju ladje na moru od bogatstva njegovog, jer u jedan "cas opuste!

<1 Sam. 4:12> <Jov 2:12>

20. Veseli se nad njim nebo, i sveti apostoli i proroci, jer Bog pokaja sud va"s na njemu.

<Sud. 5:31> <Psal. 18:47> <Psal. 48:11> <Psal. 58:10> <Pri"ce 11:10> <Isa. 26:21> <Isa. 44:23> <Jer. 51:48> <Luka 11:49> <Otkr. 19:1>

21. I uze jedan andjeo jak kamen veliki, kao kamen vodeni"cni, i baci u more govore'ci: Tako 'ce sa hukom biti ba"cen Vavilon, grad veliki, i ne'ce se vi"se na'ci;

<Jer. 51:63> <Jer. 51:64>

22. I glas guda"ca i peva"ca i svira"ca i truba"ca ne'ce se vi"se "cuti u tebi; i nikakav mastor ni od kakvog zanata ne'ce se vi"se na'ci u tebi, i huka kamenja vodeni"cnog ne'ce se "cuti u tebi;

<Isa. 24:8> <Jer. 7:34>

23. I videlo "zi"ska ne'ce se vi"se svetliti u tebi, i glas "zenika i neveste ne'ce vi"se biti "cuven u tebi; jer trgovci tvoji behu boljari zemaljski, jer tvojim "caranjem prevareni bi"se svi narodi.

<2 Car. 9:22> <Jer. 33:11> <Naum 3:4> <Otkr. 17:2>

24. I u njemu se nadje krv proro"cka i svetih, i svih koji su pobijeni na zemlji.

<Jer. 51:49>