Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 18.

1. I posle ovog videh drugog anđela gde silazi sa neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove.

<2 Sol. 2:3>

2. I povika jakim glasom govoreći: Pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakom duhu nečistom, i tamnica svih ptica nečistih i mrskih; jer otrovnim vinom kurvarstva svog napoji sve narode;

<Isa. 13:19> <Isa. 14:23> <Isa. 34:14> <Mar. 5:2> <Otkr. 14:8> <Otkr. 16:19>

3. I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njene.

<Jer. 51:7>

4. I čuh glas drugi s neba koji govori: Iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njene, i da vam ne naude zla njena.

<1 Moj. 19:12> <Isa. 48:20> <Jer. 50:8> <Jer. 51:6> <2 Kor. 6:17>

5. Jer gresi njeni dopreše tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njene.

<1 Moj. 4:10> <1 Moj. 18:20> <Jer. 51:9> <Jona 1:2>

6. Platite joj kao što i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po delima njenim: kojom čašom zahvati vama zahvatajte joj po dva put onoliko.

<Psal. 137:8> <Jer. 50:15> <2 Tim. 4:14> <Otkr. 13:10>

7. Koliko se proslavi i nasladi toliko joj podajte muka i žalosti; jer govori u srcu svom: Sedim kao carica, i nisam udovica, i žalosti neću videti.

<Isa. 47:7> <Jezek. 28:2> <Avd. 1:3> <Sof. 2:15> <1 Tim. 5:11>

8. Zato će u jedan dan doći zla njena: smrt i plač i glad, i sažeći će se ognjem; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi.

<Jer. 50:34>

9. I zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji se s njom kurvaše i besniše, kad vide dim gorenja njenog,

<Isa. 14:16> <Jer. 50:46> <Jezek. 28:19> <Jezek. 31:15> <Otkr. 17:2>

10. Izdaleka stojeći od straha muka njenih i govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj!

<Isa. 21:9> <Jezek. 28:19> <Jezek. 32:9> <Otkr. 14:8>

11. I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihove tovare niko više ne kupuje;

<Isa. 47:15> <Jezek. 27:27>

12. Tovara zlata i srebra i kamenja dragog i bisera i uzvoda i porfire i svile i skerleta, i svakog mirisnog drveta, i svakojakih sudova od fildiša, i svakojakih sudova od najskupljeg drveta, bronze i gvožđa i mermera,

13. I cimeta i tamjana i mira i livana, i vina i ulja, i nišesteta i pšenice, i goveda i ovaca, i konja i kola, i telesa i duša čovečijih.

<2 Pet. 2:3>

14. I voća želja duše tvoje otidoše od tebe, i sve što je masno i dobro otide od tebe, i više ga nećeš naći.

15. Trgovci koji se ovim tovarima obogatiše od nje, staće izdaleka od straha mučenja njenog, plačući i jaučući,

16. I govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki, obučeni u svilu i porfiru i skerlet, i nakićeni zlatom i kamenjem dragim i biserom;

<Jezek. 28:14>

17. Jer u jedan čas pogibe toliko bogatstvo! I svi gospodari od lađi, i sav narod u lađama, i lađari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka,

<Isa. 23:14> <Dela 27:11> <Otkr. 17:16>

18. I vikahu, videvši dim gorenja njenog, i govorahu: Ko je bio kao ovaj grad veliki?

<Isa. 14:16> <Jezek. 27:30> <Otkr. 13:4> <Otkr. 17:16>

19. I baciše prah na glave svoje, i povikaše plačući i ridajući, govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki, u kome se obogatiše svi koji imaju lađe na moru od bogatstva njegovog, jer u jedan čas opuste!

<1 Sam. 4:12> <Jov 2:12>

20. Veseli se nad njim nebo, i sveti apostoli i proroci, jer Bog pokaja sud vaš na njemu.

<Sud. 5:31> <Psal. 18:47> <Psal. 48:11> <Psal. 58:10> <Priče 11:10> <Isa. 26:21> <Isa. 44:23> <Jer. 51:48> <Luka 11:49> <Otkr. 19:1>

21. I uze jedan anđeo jak kamen veliki, kao kamen vodenični, i baci u more govoreći: Tako će sa hukom biti bačen Vavilon, grad veliki, i neće se više naći;

<Jer. 51:63> <Jer. 51:64>

22. I glas gudača i pevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi; i nikakav mastor ni od kakvog zanata neće se više naći u tebi, i huka kamenja vodeničnog neće se čuti u tebi;

<Isa. 24:8> <Jer. 7:34>

23. I videlo žiška neće se više svetliti u tebi, i glas ženika i neveste neće više biti čuven u tebi; jer trgovci tvoji behu boljari zemaljski, jer tvojim čaranjem prevareni biše svi narodi.

<2 Car. 9:22> <Jer. 33:11> <Naum 3:4> <Otkr. 17:2>

24. I u njemu se nađe krv proročka i svetih, i svih koji su pobijeni na zemlji.

<Jer. 51:49>