Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Sveto Jevanđelje po Mateju, glava 2.

1. A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim, i kažu:

<1 Car. 4:30> <Isa. 11:10> <Dan. 9:24> <Luka 2:4>

2. Gde je car judejski što se rodio? Jer smo videli Njegovu zvezdu na istoku i došli smo da Mu se poklonimo.

<4 Moj. 24:17> <Psal. 2:6> <Isa. 9:6> <Isa. 60:3> <Luka 2:11> <Jovan 1:49> <Otkr. 22:16>

3. Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim.

<Dan. 5:9>

4. I sabravši sve glavare svešteničke i književnike narodne, pitaše ih: Gde će se roditi Hristos?

<2 Dn. 34:13> <Psal. 2:1> <Jer. 8:8> <Mal. 2:7> <Mar. 8:31> <Luka 20:19>

5. A oni mu rekoše: U Vitlejemu judejskom; jer je tako prorok napisao:

6. I ti Vitlejeme, zemljo Judina! Ni po čem nisi najmanji u državi Judinoj; jer će iz tebe izići čelovođa koji će pasti narod moj Izrailja.

<1 Moj. 49:10> <4 Moj. 24:19> <1 Dn. 5:2> <Psal. 2:1> <Mih. 5:2> <Jovan 7:42>

7. Onda Irod tajno dozva mudrace, i ispitivaše ih kad se pojavila zvezda.

8. I poslavši ih u Vitlejem, reče: Idite i raspitajte dobro za dete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.

9. I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvezda koju su videli na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade odozgo gde beše dete.

10. A kad videše zvezdu gde je stala, obradovaše se veoma velikom radosti.

11. I ušavši u kuću, videše dete s Marijom materom Njegovom, i padoše i pokloniše Mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše Ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.

<Psal. 2:12> <Jovan 5:23>

12. I primivši u snu zapovest da se ne vraćaju k Irodu, drugim putem otidoše u svoju zemlju.

<1 Sam. 22:5> <Jov 33:15> <Mat. 1:20> <Dela 10:22>

13. A pošto oni otidu, a to anđeo Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu: Ustani, uzmi dete i mater Njegovu pa beži u Misir, i budi onamo dok ti ne kažem; jer će Irod tražiti dete da Ga pogubi.

14. I on ustavši uze dete i mater Njegovu noću i otide u Misir.

15. I bi tamo do smrti Irodove: da se izvrši šta je Gospod rekao preko proroka koji govori: Iz Misira dozvah Sina svog.

<4 Moj. 24:8> <Os. 11:1>

16. Tada Irod, kad vide da su ga mudraci prevarili, razgnevi se vrlo i posla te pobiše svu decu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dve godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca.

17. Tada se zbi šta je kazao prorok Jeremija govoreći:

<Jer. 31:15>

18. Glas u Rami ču se, plač, i ridanje, i jaukanje mnogo: Rahila plače za svojom decom, i neće da se uteši, jer ih nema.

19. A po smrti Irodovoj, gle, anđeo Gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru.

20. I reče: Ustani, i uzmi dete i mater Njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su izumrli koji su tražili dušu detinju.

<2 Moj. 4:19>

21. I on ustavši, uze dete i mater Njegovu, i dođe u zemlju Izrailjevu.

22. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji mesto Iroda oca svog, poboja se onamo ići; nego primivši u snu zapovest, otide u krajeve galilejske.

<Mat. 3:13> <Luka 2:39>

23. I došavši onamo, namesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati.

<Sud. 13:5> <1 Sam. 1:11> <Luka 2:4> <Jovan 1:45>