Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

 (Gorski Vijenac 5. dio)
 
 Vojvoda Milija
 
s291 "Cujete li kolo kako pjeva?
s292 Ka je ona pjesna izvedena,
s293 iz glave je cijela naroda.
s294 I imaju razlog Crnogorci
s295 na nas di'ci prokletu gomilu.
s296 Ne smijemo ni"sta zapo"ceti
s297 "sto bi narod k vite"stvu za"zeglo,
s298 "sto bi svete kosti pradjedovske
s299 ogranulo, da u grob igraju, -
s300 a ka gusle sve ne"sto "cukamo.
s301 Udri vraga, ne ostav mu traga,
s302 ali gubi obadva svijeta!
 
 Vojvoda Stanko (Ljubotinjanin)
 
s303 Ima"s razlog, vojvoda Milija.
s304 I dabogda trag nam se zatro
s305 kad pod ovom "zivjeli maramom!
s306 "Sto 'ce djavo u kr"s'cenu zemlju?
s307 "Sto gojimo zmiju u njedrima?
s308 Kakva bra'ca, ako Boga znate,
s309 kada gaze obraz crnogorski,
s310 kada javno na krst "casni pljuju!
 
 Serdar Ivan
 
s311 "Sto bi ovo te jo"st ne dodjo"se
s312 Ozrini'ci, na"si kraji"snici?
s313 A bez njih se poslovat ne mo"ze;
s314 najedno se bolje razbiramo.
 
 Vojvoda Milija
 
s315 Oti"sli su na stanak Turcima
s316 da nekakvo roblje mijenjaju;
s317 ema sam im posla poklisara:
s318 tek se vrate, da ovamo idu,
s319 da hitaju da ne dangubimo,
s320 e ovome ve'c trajanja nije.
 
 Dodjo"se i Ozrini'ci
 
 Vuk Tomanovi'c
 
s321 Koje jade dangubite, ljudi?
s322 Pogibosmo ovdje "cekaju'ci,
s323 nestade ni ar"ca u torbice,
s324 a duhana nesta u toboce;
s325 vrat iskrivih uz polje glede'ci
s326 da ako se niz njeg' pomolite.
 
 Serdar Vukota
 
s327 Hitali smo da prijed dodjemo,
s328 ma nikako ne mogasmo br"ze:
s329 no Precirep i stari Baleta
s330 sakupili dvadest tridest drugah,
s331 pa u dugu s "cetom zapadnuli,
s332 do"cekali karvan od Nik"si'cah;
s333 pokolji se na drum sa Turcima,
s334 "cetrnaest posjeci Turakah
s335 i uzmi im sedamdeset konjah
s336 i dvije tri uhvati robinje.
s337 Pa ni dodje knjiga od Nik"si'cah,
s338 i u knjzi deset pobratimstvah
s339 na Poljane da se sastanemo,
s340 da im damo robje na otkupe;
s341 pa smo bili na stanak Turcima,
s342 stoga smo se malo zadocnili.
 
 Knez Bajko
 
s343 "Sto zbora"se Hamza i Nik"si'ci?
s344 "S'ca"se li im mila vjera biti
s345 da izdi"zu mirno u Rudine?
 
 Serdar Vukota
 
s346 To zna"s, Bajko, bi im mila bila,
s347 od dobra se jo"st bje"zalo nije.
s348 Ka ne "zele Turci dobrovanje,
s349 da u miru ra"siruju ovce?
 
 Knez Rogan
 
s350 Rije"canja bi li medju vama
s351 oko roblja al' oko drugoga?
 
 Knez Janko
 
s352 Bi, Rogane, grdna razgovora!
s353 Da li zna"s Turke od Nik"si'cah?
s354 U malu se dlanu ne isklasmo,
s355 da pas pasu dovijek kazuje
s356 za krvavo na"se sastavanje.
 
 Vuk Markovi'c
 
s357 A s "cesa se to malo svadiste?
s358 Ko najprvi smuti na sastanku?
 
 Knez Janko
 
s359 Ka iz ruge to bi u po"cetku.
s360 Vuk Mandu"si'c i Vuk Mi'cunovi'c
s361 zapo"ce"se s Hamzom kapetanom
s362 oko vjere ne"sto popovati;
s363 dok od\jednom oni zagusti"se,
s364 uljego"se u krupne rije"ci.
s365 re"ce Hamza Mi'cunovi'c-Vuku:
s366 Ja sa bolji, "cuj, Vla"se, od tebe,
s367 bolja mi je vjera nego tvoja!
s368 Hata ja"sem, britku sablju pa"sem,
s369 kapetan sam od careva grada,
s370 u njem vladam od trista godinah;
s371 djed mi ga je na sablju dobio
s372 dje su carstvo sablje dijelile,
s373 te mu tragu osta za gospodstvo
s374 Raspali se Mi'cunovi'c Vu"ce,
s375 pa se Hamzi poprima"ce blizu:
s376 Kako Vla"se, krmska poturice!
s377 Dje izdajnik bolji od viteza?
s378 Kakvu sablju ka"ze"s i Kosovo?
s379 Da l' na njemu zajedno ne bjesmo,
s380 pa ja rva i tada i sada?
s381 Ti izdao prije i poslijed,
s382 obrljao obraz pred svijetom,
s383 pohulio vjeru pradjedovsku,
s384 zarobio sebe u tudjina!
s385 "Sto se hvali"s grad i gospodstvom -
s386 svi gradovi "sto su do nas turski,
s387 jesam li ih opsuo mramorjem,
s388 te nijesu za ljude gradovi
s389 no tavnice za nevoljne su"znje?
s390 Bi"c sa bo"zi ja spleten za tebe,
s391 da se stavlja"s "sto si uradio!