Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

 (Gorski Vijenac 5. dio)
 
 Vojvoda Milija
 
s291 Čujete li kolo kako pjeva?
s292 Ka je ona pjesna izvedena,
s293 iz glave je cijela naroda.
s294 I imaju razlog Crnogorci
s295 na nas dići prokletu gomilu.
s296 Ne smijemo ništa započeti
s297 što bi narod k viteštvu zažeglo,
s298 što bi svete kosti prađedovske
s299 ogranulo, da u grob igraju, -
s300 a ka gusle sve nešto čukamo.
s301 Udri vraga, ne ostav mu traga,
s302 ali gubi obadva svijeta!
 
 Vojvoda Stanko (Ljubotinjanin)
 
s303 Imaš razlog, vojvoda Milija.
s304 I dabogda trag nam se zatro
s305 kad pod ovom živjeli maramom!
s306 Što će đavo u kršćenu zemlju?
s307 Što gojimo zmiju u njedrima?
s308 Kakva braća, ako Boga znate,
s309 kada gaze obraz crnogorski,
s310 kada javno na krst časni pljuju!
 
 Serdar Ivan
 
s311 Što bi ovo te jošt ne dođoše
s312 Ozrinići, naši krajišnici?
s313 A bez njih se poslovat ne može;
s314 najedno se bolje razbiramo.
 
 Vojvoda Milija
 
s315 Otišli su na stanak Turcima
s316 da nekakvo roblje mijenjaju;
s317 ema sam im posla poklisara:
s318 tek se vrate, da ovamo idu,
s319 da hitaju da ne dangubimo,
s320 e ovome već trajanja nije.
 
 Dođoše i Ozrinići
 
 Vuk Tomanović
 
s321 Koje jade dangubite, ljudi?
s322 Pogibosmo ovđe čekajući,
s323 nestade ni arča u torbice,
s324 a duhana nesta u toboce;
s325 vrat iskrivih uz polje gledeći
s326 da ako se niz njeg' pomolite.
 
 Serdar Vukota
 
s327 Hitali smo da prijed dođemo,
s328 ma nikako ne mogasmo brže:
s329 no Precirep i stari Baleta
s330 sakupili dvadest tridest drugah,
s331 pa u dugu s četom zapadnuli,
s332 dočekali karvan od Nikšićah;
s333 pokolji se na drum sa Turcima,
s334 četrnaest posjeci Turakah
s335 i uzmi im sedamdeset konjah
s336 i dvije tri uhvati robinje.
s337 Pa ni dođe knjiga od Nikšićah,
s338 i u knjzi deset pobratimstvah
s339 na Poljane da se sastanemo,
s340 da im damo robje na otkupe;
s341 pa smo bili na stanak Turcima,
s342 stoga smo se malo zadocnili.
 
 Knez Bajko
 
s343 Što zboraše Hamza i Nikšići?
s344 Šćaše li im mila vjera biti
s345 da izdižu mirno u Rudine?
 
 Serdar Vukota
 
s346 To znaš, Bajko, bi im mila bila,
s347 od dobra se jošt bježalo nije.
s348 Ka ne žele Turci dobrovanje,
s349 da u miru raširuju ovce?
 
 Knez Rogan
 
s350 Riječanja bi li među vama
s351 oko roblja al' oko drugoga?
 
 Knez Janko
 
s352 Bi, Rogane, grdna razgovora!
s353 Da li znaš Turke od Nikšićah?
s354 U malu se dlanu ne isklasmo,
s355 da pas pasu dovijek kazuje
s356 za krvavo naše sastavanje.
 
 Vuk Marković
 
s357 A s česa se to malo svadiste?
s358 Ko najprvi smuti na sastanku?
 
 Knez Janko
 
s359 Ka iz ruge to bi u početku.
s360 Vuk Mandušić i Vuk Mićunović
s361 započeše s Hamzom kapetanom
s362 oko vjere nešto popovati;
s363 dok odjednom oni zagustiše,
s364 uljegoše u krupne riječi.
s365 reče Hamza Mićunović-Vuku:
s366 Ja sa bolji, čuj, Vlaše, od tebe,
s367 bolja mi je vjera nego tvoja!
s368 Hata jašem, britku sablju pašem,
s369 kapetan sam od careva grada,
s370 u njem vladam od trista godinah;
s371 đed mi ga je na sablju dobio
s372 đe su carstvo sablje dijelile,
s373 te mu tragu osta za gospodstvo
s374 Raspali se Mićunović Vuče,
s375 pa se Hamzi poprimače blizu:
s376 Kako Vlaše, krmska poturice!
s377 Đe izdajnik bolji od viteza?
s378 Kakvu sablju kažeš i Kosovo?
s379 Da l' na njemu zajedno ne bjesmo,
s380 pa ja rva i tada i sada?
s381 Ti izdao prije i poslijed,
s382 obrljao obraz pred svijetom,
s383 pohulio vjeru prađedovsku,
s384 zarobio sebe u tuđina!
s385 Što se hvališ grad i gospodstvom -
s386 svi gradovi što su do nas turski,
s387 jesam li ih opsuo mramorjem,
s388 te nijesu za ljude gradovi
s389 no tavnice za nevoljne sužnje?
s390 Bič sa boži ja spleten za tebe,
s391 da se stavljaš što si uradio!