Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

 (Gorski Vijenac 4. dio)
 
 Obrad
 
s171 Vidjeste li "cudo i znamenje
s172 ka se dvije munje prekrsti"se?
s173 Jedna sinu od Koma k Lov'cenu,
s174 druga sinu od Skadra k Ostrogu,
s175 krst od ognja "ziva napravi"se.
s176 Oh, divan li bje"se pogledati!
s177 U svijet ga jo"st nije takvoga
s178 ni ko "cuo niti ko vidio.
s179 Pomoz, Bo"ze, jadnijem Srbima,
s180 i ovo je neko znamenije!
 
 Vuk Raslap"cevi'c
 
s181 Na "sto mjeri"s d"zeferdarom, Dra"sko?
 
 Vojvoda Dra"sko
 
s182 Ho'cah ubit jednu kukavicu,
s183 a za mi je vi"sek o"stetiti.
 
 Vuk Raslap"cevi'c
 
s184 Nemoj Dra"sko, tako ti "zivota!
s185 Ne valja se biti kukavica...
s186 Ali ne zna"s, rdja te ne bila,
s187 da su one "s'ceri Lazareve?
 
  Stade velika graja navrh crkvine, na sjevernoj strani vi"se jezera.
 
 Serdar Vukota
 
s188 "Sto grajete, koji su vi jadi,
s189 a evo ste gori nego djeca!
 
 Vukota Mrvaljevi'c
 
s190 Dole'ce ni jato jarebicah,
s191 i svakoju "zivu uhvatismo.
s192 Stoga graja stade medju nama.
 
 Svi iz grla povi"cu:
 
s193 Pustite ih, amanat vi bo"zi,
s194 jere ih je nevolja nagnala,
s195 a ne bi"ste nijednu hvatali.
s196 Utekle su k vama da uteku,
s197 a nijesu da ih pokoljete.
 
 Pusti"se jarebice, i vrati"se se s krstima otkuda su ih i digli.
 
 Skup"stina o Malome Gospodjinu dne na Cetinju, pod vidom da mire neke glave
 
 Glavari su se makli na stranu, a narod kolo vodi.
 
 Kolo
 
s198 Bog se dragi na Srbe razljuti
s199 za njihova smrtna sagre"senja.
s200 Na"si cari zakon pogazi"se,
s201 po"ce"se se krvni"cki goniti,
s202 jedan drugom vadit o"ci "zive;
s203 zabaci"se vladu i dr"zavu,
s204 za pravilo ludost izabra"se.
s205 Nevjerne im sluge postado"se
s206 i carskom se krvlju okupa"se.
s207 Velika"si, proklete im du"se,
s208 na komate razdrobi"se carstvo,
s209 srpske sile grdno satrije"se;
s210 velika"si, trag im se utro,
s211 raspre sjeme posija"se grko,
s212 te s njim pleme srpsko otrova"se;
s213 velika"si, grdne kukavice,
s214 postado"se roda izdajice.
s215 O prokleta kosovska ve"cero,
s216 kud ta sre'ca da grdne glavare
s217 sve potrova i trag im utrije;
s218 sam da Milo"s osta na srijedi
s219 sa njegova oba pobratima,
s220 te bi Srbin danas Srbom bio!
s221 Brankovi'cu, pogano koljeno,
s222 tako li se slu"zi ota"castvu,
s223 tako li se cijeni po"stenje?
s224 O Milo"se, ko ti ne zavidi?
s225 Ti si "zertva blagorodnog "cuvstva,
s226 voinstveni genij svemogu'ci,
s227 grom stravi"cni te krune tazdraba!
s228 Veli"castvo vite"ske ti du"se
s229 nadma"suje besmrtne podvige
s230 divne Sparte i velikog Rima;
s231 sva vite"stva njina blistatelna
s232 tvoja gorda mi"sca pomra"cuje.
s233 "Sto Leonid o'ce i Scevola
s234 kad Obili'c stane na popri"ste?
s235 Ova mi"sca jednijem udarom
s236 prestol sru"si a tartar uzdrma.
s237 Pade Milo"s, "cudo vitezovah,
s238 "zertvom na tron bi'ca svijetskoga.
s239 Gordo le"zi veliki vojvoda
s240 pod klju"cevma krvi blagorodne,
s241 ka malopred "sto gordo idja"se,
s242 strasnom mi"slju prsih nadutijeh,
s243 kroz divja"cne tmu"se azijatske,
s244 gutaju'c ih vatrenim o"cima;
s245 ka malopred "sto gordo idja"se
s246 k svetom grobu besmrtnog "zivota,
s247 preziru'ci ljudsko ni"stavilo
s248 i pletenje bezumne skup"stine.
s249 Bog se dragi na Srbe razljuti:
s250 sedmoglava izidje a"zdaja
s251 i satrije Srpstvo svekoliko,
s252 klevetnike grdne i klevetu.
s253 Na razvale carstva juna"ckoga
s254 zasja sveta Milo"seva pravda,
s255 okruni se slava vjekovje"cno
s256 Milo"seva oba pobratima
s257 i lijepe kite Jugovi'cah.
s258 Srpskoj kapi svud ime pogibe.
s259 Postado"se lafi ratarima,
s260 istur"ci se plahi i lakomi -
s261 mlijeko ih srpsko razgubalo!
s262 "Sto ute"ce ispod sablje turske,
s263 "sto na vjeru pravu ne pohuli,
s264 "sto se ne h'ce u lance vezati,
s265 to se zbje"za u ove planine
s266 da ginemo i krv prolivamo,
s267 da juna"cki amanet "cuvamo,
s268 divno ime i svetu svobodu.
s269 Sve su na"se glave izabrane!
s270 Momci divni, i"sto ka zvijezde;
s271 "sto su dosad ove gore dale,
s272 svi padali u krvave borbe,
s273 pali za "cest, ime i svobodu.
s274 I na"se su utirali suze
s275 vje"sti zvuci divnijeh gusalah.
s276 Proste na"se "zertve svekolike
s277 kad je na"sa tvrda postojbina
s278 sile turske nesita grobnica.
s279 "Sto je ovo evo neko doba
s280 te su na"se gore umu"cale,
s281 ne razle"zu ratnijem klicima?
s282 Po"cinu ni rdja na oru"zje,
s283 ostade ni zemlja bez glavarah.
s284 Nekr"s'cu se fore usmrdje"se...
s285 Ujedno su ovce i kurjaci,
s286 zdru"zio se Tur"cin s Crnogorcem,
s287 od"za ri"ce na ravnom Cetinju!
s288 Smrad uhvati lafa u kljusama,
s289 zatrije se ime crnogorsko,
s290 ne ostade krsta od tri prsta!