Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

 (Gorski Vijenac 34. dio)
 
 Dja"ce
 
s2548 Slu"saj, djedo, da ti ne"sto ka"zem.
s2549 Kad su prva zvona zazvonila,
s2550 diga sam se da idem u crkvu,
s2551 ali jeku ne"cesovu "cujem,
s2552 te ja steci br"ze nakraj polja.
s2553 Iako je lijepo vrijeme,
s2554 mi"sljah ska"ce voda u Ponoru.
s2555 Kad prisjedoh malo ukraj polja
s2556 ali nije ono "sto ja mi"sljah,
s2557 no to brdo na kraj polja je"ci
s2558 kako da 'ce prsnut u oblake.
s2559 Pu"ske grme, nebesa se lome,
s2560 fiska stoji mlade ubojnike!
s2561 Te ja br"ze bolje preko polja.
s2562 Kada dodji pri Djinovu brdu,
s2563 a' u brdo nigdje ni"sta nema,
s2564 no se negdje boj krvavi bije,
s2565 pa odzivom brdo uzjecalo.
 
 Iguman Stefan
 
s2566 Mu"c' budalo, da li Bo"zi'c nije?
s2567 ve'c je troje pojelo pjeva"cah:
s2568 sada pu"ske najvi"se pucaju,
s2569 a to brdo ka suplja tikvina,
s2570 pa glasove hvata odsvakuda.
s2571 Ve'ca za dugo i ne treba ni"sta,
s2572 no ponavlja ono "sto dje "cuje
s2573 kao jedna prekomorska tica.
 
 Dja"ce
 
s2574 Nije, djedo, tako mi ro"zdestva,
s2575 no nekakav pokolj, te veliki;
s2576 Od miline uru sam slu"sao!
s2577 Dim je crni lega nad Baji'ce
s2578 ka najgu"s'ci oblak o jeseni.
 
 Iguman Stefan
 
s2579 Hajd' otolen, "sto koje"sta drobi"s!
s2580 Dim na Bo"zi'c, velikoga "cuda!
s2581 Kako 'ce se svenarodnja "zertva
s2582 bez oblakah dima u"ciniti?
 
 "Cuje se grmljava pu"sakah niz polje. Pojaha Vladika Danilo hata i izidje u polje. Kad eto niz polje pet "sest stotinah ljudih: On potr"ci konja i br"ze zapitovati.
 
 Vladika Danilo
 
s2583 Pri"cajte mi "sto je tamo bilo:
s2584 al' ste vuci ali ste lisice?
 
 Vojvoda Batri'c
 
s2585 Veseli su glasi, gospodare,
s2586 klanjamo se Bogu i Bo"zi'cu.
s2587 Najpridje ti Bo"zi'c "cestitamo,
s2588 "cestitamo Bo"zi'c Gori Crnoj!
s2589 Mi pet bratah pet Martinovi'cah
s2590 i tri tvoje sluge najvjernije
s2591 sa sokolom Borilovi'c - Vukom
s2592 poklasmo se sino'c sa Turcima.
s2593 U pomo'c nam ko god 'cu prite"ce,
s2594 sakupi se vojske kao vode.
s2595 I "sto 'cu ti duljiti pri"canje?
s2596 Koliko je ravnoga Cetinja,
s2597 ne ute"ce oka ni svjedoka,
s2598 ni da ka"ze kako im je bilo,
s2599 te pod sablju svoju ne metnusmo
s2600 koji ni se ne k'ce pokrstiti;
s2601 Koji li se pokloni Bo"zi'cu,
s2602 prekrsti se krstom hristijanskijem,
s2603 uzesmo ga za svojega brata.
s2604 Ku'ce Turske ognjem izgorijesmo,
s2605 da se ne zna ni stana ni traga
s2606 od nevjerna doma'cega vraga.
s2607 Iz Cetinja u Djekli'c podjosmo.
s2608 Djekli"cki se razbjeza"se Turci
s2609 malo koga od njih posjekosmo
s2610 ma njihove ku'ce popalismo;
s2611 od me"ceta i turske d"zamije
s2612 napravismo prokletu gomilu,
s2613 neka stoji za uklin narodu.
 
 Vladika Danilo
 
s2614 Blago meni, moji sokolovi,
s2615 blago meni, juna"cka svobodo!
s2616 Jutros si mi divno voskresnula
s2617 iz grobovah na"sijeh djedova!
 
 Skida se s konja Vladika, te grli i celiva junake koji su po"celi boj s Turcima; I tako idu niz polje pjevaju'ci i pu"skama veselje "cine'ci. Kada dodjose blizu crkve, ali je Iguman Stefan pred crkvom i jo"st jedan kaludjer, koji dr"za"se sveti "cutir u ruke.
 
 Iguman Stefan
 
s2618 Ja ne vidi, nego "cujem dosta.
s2619 Hajte, bra'co, te se pri"ce"s'cujte
s2620 bez priprave i bez ispov'jesti,
s2621 a ja mi"cem sve na moju du"su.
 
 Pristupaju i pri"ce"s'cuju se koji ne bje"se ru"ca. Po"sto se pri"cesti"se, navr"ce"se peciva i po"ce"se kolo voditi. A Vladika uljeze u ku'cu i uvede sa sobom pet Martinovi'cah, Vuka Borilovi'ca i tri njegove sluge za njima uljego"se. Peku se peciva, igraju se mom"cad svake igre i kolo poje.