Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

 (Gorski Vijenac 32. dio)
 
 Vojvoda Batrić
 
s2380 Da pričamo snove pri kretanju!
s2381 Ja sam snio što nijesam nigda
s2382 (milo mi je za moje oružje):
s2383 noćas na san Obilić proleće
s2384 preko ravna Polja Cetinjskoga
s2385 na bijela hata ka na vilu;
s2386 Oh, divan li, Bože dragi, bješe!
 
 Posle tridest, četrdest drugah pričaj svoje snove: svaki kaza san jednak, da je Obilića vidio kako i vojvoda Batrić. Veseli idi u crkvu da se zakunu svi najedno da se kolju s domaćima Turcima. Ulaze u crkvu, Vuk Mićunović razmota šal sa glave, pa ga pruži, te svi za njem rukama uhvatiše i u kolo stadoše.
 
 Vladika Danilo
 
s2387 Čuj, Nikola kneže dupioski,
s2388 i ti ruku pružaješ na kletvu!
s2389 Ti si nejak, znaš li, u Crmnicu,
s2390 a turcima pred kućom Crmnica.
s2391 Krivu kletvu na dom ne ponesi,
s2392 jer je muka s Bogom ratovati!
 
 Knez Nikola
 
s2393 Znaj, Vladiko, i svi Crnogorci,
s2394 ja znam divno kako mi je doma;
s2395 Ama imam trista Dupiljanah,
s2396 nek me izda svako, ka i hoće,
s2397 zadajem vi božju vjeru tvrdu -
s2398 s Turcima se hoćemo poklati
s2399 ako će nam sjeme utrijeti!
s2400 Kad krv prospem radi svoje vjere,
s2401 ne bojim se kletve, ni drugoga.
s2402 Kako puška pukne na Cetinje,
s2403 grohota će biti na sve strane.
s2404 Blago tome koga srce služi
s2405 i ko nije sasma ostario,
s2406 dosta će se posla nagledati!
 
 Serdar Janko
 
 Izdati se nećemo, ama treba da se utvrdimo kletvom; zdravi je posao.
 
 Vuk Mićunović
 
 Kuni, serdare Vukota, ti, e najbolje umiješ, a mi ćemo svi vikati: Amin!
 
 Serdar Vukota
 
s2407 U pamet se dobro Crnogorci!
s2408 A ko činja biti će najbolji;
s2409 A ko izda onoga te počne,
s2410 svaka mu se satvar skamenila!
s2411 Bog veliki i njegova sila
s2412 u njivu mu sjeme skamenilo,
s2413 u žene mu đecu skamenio!
s2414 Od njega se izlegli gubavci
s2415 da ih narod po prstu kazuje!
s2416 Trag se grdni njegov iskopao
s2417 kako što je šarenim konjima!
s2418 U kuću mu puške ne visilo,
s2419 glave muške ne kopa od puške;
s2420 željela mu kuća muške glave!
s2421 Ko izdao, braćo, te junake
s2422 koji počnu na naše krvnike,
s2423 spopala ga bruka Brankovića
s2424 časne poste za psa ispostio;
s2425 grob se njegov na ta' svijet!
s2426 Ko izdao, braćo, te junake,
s2427 ne predava punje ni proskure,
s2428 nego pasju vjeru vjerovao;
s2429 krvlju mu se prelili badnjaci
s2430 krvlju krsno ime oslavio,
s2431 svoju đecu na nj pečenu io;
s2432 u popamni vjetar udario,
s2433 a u lik se manit obratio!
s2434 ko izdao, braćo, te junake,
s2435 rđa mu se na dom rasprtila;
s2436 za njegovim tragom pokajnice
s2437 sve kukale do vijek lagale!
 
 Svi iz glasa viču:
 
 Amin!
 
 Izlaze iz crkve i otolen svaki doma.
 
 Badnji Veče
 
 Vladika Danilo i Iguman Stefan sjede kod ognja, a đaci, veseli, igraju po kući i nalažu badnjake.
 
 Iguman Stefan
 
s2438 Jeste li ih, đeco, naložili,
s2439 u prijekrst ka treba metnuli?
 
 Đaci
 
s2440 Naložili, đedo, ka trebuje,
s2441 presuli ih bijelom šenicom,
s2442 a zalili crvenijem vinom.
 
 Iguman Stefan
 
s2443 Sad mi dajte jednu čašu vina,
s2444 ma dobroga, i čašu od oke,
s2445 da nazdravim starac badnjacima.
 
 Daju mu čašu vina, on nazdravi badnjacima i popije.
 
 Iguman Stefan (čisteći brke)
 
s2446 Bog da prosti vesela praznika!
s2447 Donesite, đeco, one gusle,
s2448 duša mi ih vaistinu ište,
s2449 da propojem; odavno nijesam.
s2450 Ne primi mi, Bože, za grehotu,
s2451 ovako sam starac naučio.
 
 (Daju mu đaci gusle)
 
 Iguman Stefan (poje)
 
s2452 Nema dana bez očnoga vida
s2453 niti prave slave bez Božica!
s2454 Slavio sam Božić u Vitlejem
s2455 slavio ga u Atonsku Goru,
s2456 slavio ga u sveto Kijevo,
s2457 al' je ova slava odvojila
s2458 sa prostotom i sa veselošću.
s2459 Vatra plama bolje nego igda,
s2460 prostrta je slama ispod ognja,
s2461 prekršćeni na ognju badnjaci;
s2462 puške puču, vrte se peciva,
s2463 gusle gude, a kola pjevaju,
s2464 s unučađu đedovi igraju,
s2465 po tri pasa vrte se u kolo, -
s2466 sve bi reka jednogodišnici,
s2467 sve radošću divnom naravnjeno.
s2468 A što mi se najviše dopada,
s2469 što svačemu treba nazdraviti!