Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Dobro jutro
Autor: Bora Djordjevi'c
Izvodi: Riblja "Corba
Album: Buvlja Pijaca

Bora Djordjevi'c

DOBRO JUTRO

Svanulo je iznad crkve Svetog Marka,
"cistaci u "zutom ulice su prali,
ku'ci su se vukli parovi iz parka,
"sto smo mogli, mi smo jedno drugom dali.
Dobro jutro!

Otresa"s sa suknje li"s'ce i pra"sinu,
stru"zem s pantalona ostatke od blata,
polako i sigurno, be"zi"s u ti"sinu,
"cekaju te dole taksisti kod JAT-a.
Dobro jutro!

Cele no'ci ti si forsirala konjak,
jutro kvari sino'c zapo"cete veze,
zorom si me "sutnula ko poslednji dronjak,
ja sam ti, uz pi'ce, do"sao k'o meze.

Dok veselo cvrku'cu pti"cice sa grana,
sakriva"s rukama razmazano lice,
u ustima vu"cem trule"z od duvana,
u daljini laju d"zukci lutalice.
Dobro jutro!